Συμμετοχή του ΑΚΕΘ σε συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Η Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση (11-12 Ιουλίου 2019) του έργου Erasmus+ με τίτλο “CharterofCommonRefugeeStrategies” με αριθμό έργου 2018-1-TR01-KA204-059635 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΑΚΕΘ στα Τρίκαλα στην Ελλάδα.

To έργο με τίτλο “CharterofCommonRefugee” έχει ως στόχο να ενημερώσει τους νεοαφιχθέντες για τα δικαιώματα της ιθαγένειας και τις δυνατότητες απόκτησης ιθαγένειας, να τους υποστηρίξει για το πρόβλημα της στέγασης, να τους ενημερώσει και να τους καθοδηγήσει σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, να τους ενημερώσει για το δικαίωμα και τις δυνατότητες της απόκτησης βασικής εκπαίδευσης, η οποία θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν μια θέση εργασίας. Έτσι, συμπεριλαμβάνοντάς τους στην αγορά εργασίας, στηρίζεται ταυτόχρονα η ταχεία και καλύτερη κοινωνική αρμονία των νεοαφιχθέντων προσφύγων.