Συμμετοχή του ΑΚΕΘ σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την 3η εταιρική συνάντηση του σχεδίου Erasmus+ με κωδικό σχεδίου 2018-1-TR01-KA204-059710  και τίτλο «UseorLose» που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλία στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Στόχος αυτού του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός οδηγού για την θεραπεία και την διαχείριση τόσο των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer όσο και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.