Συμμετοχή του ΑΚΕΘ σε εταιρική συνάντηση στην Granada της Ισπανίας

Η τελευταία διακρατική συνάντηση του έργου Erasmus + με τίτλο «Game-basedLearningforAdults «, κωδικός: 2017-1-TR01-KA204-046822 πραγματοποιήθηκε στην Granadaτης Ισπανίας στις 18-19 Ιουνίου2019.
Στη συνάντηση οι εταίροι ανέλυσαν τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής εφαρμογής του παιχνιδιού στις χώρες των συμμετεχόντων οργανισμών του προγράμματος και αποφάσισαν τις τελικές αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν.

Επίσης αποφασίστηκε το υλικό που θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος να αποτελείται από δυο εκδοχές του παιχνιδιού που έχουν ετοιμάσει οι εταίροι. Τέλος παρουσιάστηκε από τον υπεύθυνο του προγράμματος η τελική ιστοσελίδα του προγράμματος.