Συμμετοχή του γυμνασίου Βαλτινού σε πρόγραμμα ERASMUS+

Στην Πάφο της Κύπρου βρέθηκε αντιπροσωπεία του Γυμνασίου Βαλτινού από 11 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2021 για την πρώτη Συντονιστική συνάντηση του προγράμματος Erasmus + με τίτλο: «Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων STEM στο σχολείο». Το Γυμνάσιο Βαλτινού εκπροσώπησαν οι εκπαιδευτικοί Μπαρούτα Γεωργία, ΠΕ06 (Αγγλικών) και Παπαβασιλείου Βασιλική, ΠΕ86 και ΠΕ04.01 (Πληροφορικής και Φυσικής).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες: Κύπρος (Συντονίστρια χώρα), Ελλάδα, Πολωνία, Βουλγαρία, Λιθουανία και Ιταλία. Στόχος του προγράμματος είναι η κατασκευή ενός «έξυπνου» σπιτιού με ρομποτικά στοιχεία, αυτοματισμούς ,χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας και παράλληλα η δημιουργία διαθεματικών σχεδίων μαθημάτων που αφορούν στις φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά.

Στην πρώτη συνάντηση οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν  μαθήματα στο συντονιστικό σχολείο και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των προϊόντων του προγράμματος καθώς και τις επόμενες κινητικότητες, πρώτη από τις οποίες θα είναι στο Βαλτινό στο τέλος Νοεμβρίου 2021.