Συμμετοχή του Γιώργου Καπέλου στην 8η εκλογοαπολογιστική συνέλευση για τη βιώσιμη πόλη

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η 8η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Βιώσιμης Πόλης, όπου εκ μέρος του Δήμου Πύλης (ο οποίος είναι μέλος) συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καπέλος Γεώργιος.

Κατά τις εργασίες υπήρχε η δυνατότητα να ενημερωθούν όλοι, αλλά πιο πολύ τα νέα μέλη για το έργο που επιτελεί και την μεγάλη βοήθεια που προσφέρει η «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» στους Δήμους και ειδικά στους Μικρούς, Ορεινούς και Νησιωτικούς για τον αρχικό άλλωστε σκοπό πού Ιδρύθηκε .

Δύο λόγια για το ποια είναι η «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» Το «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» ιδρύθηκε το 2017. Ιδρυτικά μέλη ήταν 30 Δήμοι από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Μανιατάκειο Ίδρυμα και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κύπρου. Σήμερα, η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ απαριθμεί περισσότερα από 70 Μέλη, τα οποία συνεχώς αυξάνονται. O βασικός σκοπός του Δικτύου είναι η υποστήριξη των Δήμων στην επιτυχή υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ακολούθως στην υλοποίηση των αντίστοιχων έργων.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συμπληρώνει την έλλειψη τεχνογνωσίας για τη σύνταξη των προτάσεων και τη διαχείριση των έργων και ταυτόχρονα πραγματοποιεί την απαραίτητη δικτύωση και συντονισμό που απαιτούνται από αυτά τα προγράμματα. Οι προτάσεις και τα έργα εστιάζουν στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Αειφορίας, της Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Κυκλικής Οικονομίας και της Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας. Παράλληλα, η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ υποστηρίζει τα μέλη της, πραγματοποιώντας και συμμετέχοντας στην εκπόνηση μελετών αναπτυξιακών έργων σε όλους τους τομείς, συντονίζοντας μία μεγάλη ομάδα στελεχών και συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων, με τη βοήθεια και εξειδικευμένων επιστημόνων από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» ανάπτυξης και εξωστρέφειας για τα μέλη της, και για τους Δήμους γενικότερα, και διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων, που τεκμηριώνεται με ISO 9001 καθώς και ISO 14000.