Σύλλογος εκπαιδευτικών Τρικάλων: Ανακοίνωση για την ασφάλεια και την υγιεινή στα σχολεία

Συναδέλφισσες-οι

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιμετωπίζει το ζήτημα της ασφάλειας και υγιεινής στα σχολεία με έλλειψη αισθήματος ευθύνης και με ανακοινώσεις για λήψη μέτρων που εν τέλει δεν ήταν τίποτ’ άλλο από ψευδείς διαβεβαιώσεις! Παράλληλα εξαπολύει απειλές κατά των εκπαιδευτικών παρά το υψηλό ποσοστό των εμβολιασμένων συναδέλφων που με τα επίσημα στοιχεία ξεπερνά το 80%, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα της ατομικής ευθύνης!

Πιο συγκεκριμένα:

-Ενώ ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, με εντολές προς τη διοικητική ιεραρχία ζητά να μη γίνει δεκτό κανένα αίτημα μείωσης του αριθμού των μαθητών παρά το γεγονός ότι δημόσια το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει δώσει διαβεβαιώσεις για μείωση του αριθμού μαθητών όπου αυτό είναι δυνατόν.

– Περιορίζει τις προσλήψεις του αριθμού των αναπληρωτών στην παράλληλη στήριξη, στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ενώ εξακολουθεί να εφαρμόζει το μέτρο των τρίμηνων συμβάσεων εργασίας στους αναπληρωτές διατηρώντας έτσι το καθεστώς επισφάλειας και την ελαστική σχέση εργασίας!

– Στη μεταφορά των μαθητών δεν εφαρμόζει το μέτρο της ασφαλούς υγειονομικά μετακίνησης δηλ. όχι πληρότητα 100% στα οχήματα για τη μεταφορά μαθητών.

– Δεν προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία τη στιγμή που σε περίοδο πανδημίας η καθαριότητα των σχολικών χώρων είναι μέγιστης σημασίας ζήτημα και βασικό μέτρο κατά της διασποράς του ιού!

– Η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει το αίτημα για περιοδικούς ελέγχους του ΕΟΔΥ στα σχολεία,ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της διάδοσης σε κάθε σχολείο και περιοχή. Το αίτημα αυτό τοαπέρριπτε την περσινή σχολική χρονιά µέχρι τις 2 Νοέµβρη, λέγοντας ότι «τα σχολεία δεν είναι εστίεςυπερµετάδοσης του κορωνοϊού» και µία εβδομάδα μετά τα έκλεισε για έξι ολόκληρους μήνες! Είναικαθαρή υποκρισία να πετάει η κυβέρνηση το μπαλάκι στους εκπαιδευτικούς, ανοίγοντας το θέμα τουεμβολιασμού, τη στιγμή που ξέρει ότι η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών, πάνω από 80%,έχει ήδη εμβολιαστεί. Τασωματείαμαςείναιυπέρτουδημόσιουκαιδωρεάνμαζικούεμβολιασμού.Το εμβόλιο είναι όπλο και επίτευγμα την επιστήμης. Είναι προκλητική και απαράδεκτη η επιλογήτης κυβέρνησης να μετατρέψει τον αναγκαίο εμβολιασμό, από όπλο και δικαίωμα, σε εργαλείοαπειλών,εκβιασμών,απολύσεων,περικοπών,σεμέσοδιαίρεσηςτωνεργαζομένων.Είναιαπαράδεκτη η μετακύληση του κόστους των απαραίτητων διαγνωστικών τεστ στους ίδιους τουςσυναδέλφους. Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση κάνει «δωράκια» στις επιχειρήσεις της ιδιωτικήςυγείας.

Διεκδικούμε:

—Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 15 μαθητές. Ουσιαστική μέριμνα για την εύρεση χώρων που θα λειτουργήσουν ως σχολικές αίθουσες.

Μέτραστήριξηςκαιεπιτάχυνσηςτουεμβολιαστικούπρογράµµατος.Κέντραενηµέρωσης,εµβολιασµού, διεξαγωγής τεστ και εξατοµικευµένης παρακολούθησης συνδεδεµένα µε τα σχολεία,σταπλαίσιαενόςενισχυμένουσυστήματοςΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας.

— Μαζικά,δωρεάνκαιεπαναλαμβανόμενατεστστασχολείαμεευθύνητουΕΟΔΥγιαόλουςτους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων με ευθύνη τουΕΟΔΥ,μεσκοπότοσπάσιμοτηςαλυσίδαςμετάδοσης.Καμίαοικονομικήεπιβάρυνσητωνεκπαιδευτικώνκαιτωνυπόλοιπωνεργαζομένωνπουχρειάζεταιναπροσκομίσουντεστ.Ναπολλαπλασιαστούν τα σημεία που ο ΕΟΔΥ πραγματοποιεί δωρεάν τεστ και να επεκταθεί χρονικά ηδιαδικασία.

—  Όχιστονεκβιασμόκαιτηδιαίρεσητωνεργαζοµένωνπουκαλλιεργείηκυβέρνηση.Δεθαπεράσουν οιποινές και οι απολύσεις.

—Μέτρα στήριξης του δημόσιου τομέα της Υγείας με ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομές.

—Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών αναγκών σε όλες τις ειδικότητες και όλες τις δομές. Παράλληλη στήριξη για όλους τους μαθητές που αποδεδειγμένα τη χρειάζονται.

—Αυξημένη χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων προστασίας και καθαριότητας από το κράτος (δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας πχ μάσκες, αντισηπτικά κλπ).

—Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες λόγω covid-19.

—Επιπλέον δρομολόγια για τη μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο με μέτρα μείωσης της πληρότητας των μέσων  μεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ