Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Καστανιάς «Ο Στίνος»

 

Με την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού & Ευεργετικού Συλλόγου Καστανιάς «Ο ΣΤΙΝΟΣ» που έλαβε χώρα στις 14/08/2020 κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου εκλέχτηκαν:

Πρόεδρος: Σταματία Νικ. Φωλίνα
Αντιπρόεδρος: Θωμάς Γ. Λιάσκος
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Μιχ. Κυρνάσιος
Ταμίας: Ιωάννα Ιάκ. Μπαμπούκα
Μέλη: Κωνσταντίνος Αθ. Μπαράκος
Μάριος Κων. Ταμηλόπουλος
Ελένη Νικ. Τζήμα
Αναπληρωματικά Μέλη : Φανή Ι. Δημητρούλη
Ευδοξία Απ. Μπάρδα