Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΔΗΜ.Τ.Ο Πύλης

Συνήλθε σήμερα σε συνεδρίαση το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΔΗΜ.Τ.Ο Πύλης της ΝΔ, υπό τον Πρόεδρο της Αλέξανδρο Αραπογιάννη, με θέμα την συγκρότηση σε σώμα και την κατανομή αξιωμάτων.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε για λόγους επαγγελματικούς το 7ο μέλος του συμβουλίου Σπύρου Στυλιανή, η οποία αναλαμβάνει υπεύθυνη παραγωγικών και επιστημονικών φορέων.