Συγκρότηση Δ.Σ. Συλλόγου εργαζομένων Γ.Ν.Τρικάλων Δημοκρατική ενότητα

Η συγκρότηση του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου έγινε με την σύμπραξη ΔΑΚΕ 4 έδρες -ΠΑΜΕ 1 έδρα, απαξιώνοντας τα δύο άλλα ψηφοδέλτια και όσους τους εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, αφού δεν υπήρξε ξεκάθαρη εντολή. Το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής ενότητας που αναδείχτηκε δεύτερη δύναμη με 3 έδρες και το ψηφοδέλτιο Ενότητα Υγειονομικών που αναδείχτηκε τρίτη δύναμη με 1 έδρα,οι οποίοι παρέμειναν μέλη,αφού δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση τους για συμμετοχή στο προεδρείο ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη (αντιπροσωπευτικό)!

Υπόσχεση μας ότι θα εκπροσωπήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους συναδέλφους από την θέση των μελών του ΔΣ, θα είμαστε μοχλός πίεσης στο προεδρείο, στη διοίκηση και σε όλους τους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα που είναι μπροστά μας και απασχολούν το μέλλον της δημόσιας υγείας και των υγειονομικών.

Ντόβας Κώστας

Κόσυβα Σταυρούλα

Γκαγκαμάνου Σούλα