Συμπληρωματική κλήρωση για πλήρωση κενών θέσεων του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων

Το 14ο κοινό ΕΠ.ΕΣ του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» προκηρύσσει:

Για τη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου:

Δύο (2) θέσεις μαθητών (αγόρι)

Για την Α΄ Τάξη Λυκείου:

Δέκα εννέα ( 19) θέσεις μαθητών (αγόρι)

Για τη Β΄ Τάξη Λυκείου:

Δέκα τέσσερις (14) θέσεις μαθητών (αγόρι)

Δύο (2) θέσεις μαθητριών (κορίτσι)

Για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου:

Δύο (2) θέσεις μαθητών (αγόρι)

Δύο (2) θέσεις μαθητριών (κορίτσι)

Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις των σχολείων την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11: 00, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων και των ενδιαφερόμενων γονέων σύμφωνα με την υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023» Υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54) (Β’1144).

Επισημαίνονται τα κάτωθι:

1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, αποφασίζεται η εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης.

2. Εάν παραμένουν κενές θέσεις από μαθητές (αγόρι), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από μαθήτριες (κορίτσι).

3. Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2023, θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων/επιλαχουσών της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2023, παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων/επιλαχουσών του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

4. Καθώς το 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας (Ε.Κ.) (δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια, αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, ή σε συνδεδεμένο Πειραματικό, τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία), εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στην Ειδική Κατηγορία, θα πρέπει να πληρωθούν κατά σειρά προτεραιότητας.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας η οποία θα αναφέρει

  1. για το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων :

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου………………..…………… (Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή στην Γ΄ τάξη του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων.”

  1. για το 4ο Πειραματικό ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»:

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου…………………………. (Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή στην ………..τάξη (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄, γράφετε αναλόγως) του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».”

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 8:00 π.μ. έως και την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 10:30 π.μ..

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακή πύλης gov.gr στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Σχ.: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 108730/ΓΔ4/08-09-2022 ενόψει της λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-23