Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ εξάμηνο του 2021

  • Αύξηση κατά14,11% στην κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο 2021 σε σχέση με την αντίστοιχηπερσινή περίοδο. Στο 7,29% η αύξηση επί του συνόλου της ζήτησης (εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγές)
  • Το Σιδηρόκαστρο παραμένει η κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ κατά το α’ εξάμηνο του 2021, με ποσοστό 45,01%
  • Σημαντικό μερίδιο στην εισροή φυσικού αερίου και για το Σημείο Εισόδου στη Νέα Μεσήμβρια, σε συνέχεια της διασύνδεσης με τον αγωγό TAP από τις αρχές του έτους
  • Πάνω από 60% ήταν το μερίδιο της ηλεκτροπαραγωγής στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου –Αύξηση της ζήτησης από εγχώριες βιομηχανίες &CNG και δίκτυα διανομής

Αθήνα, 07Ιουλίου2021– Συνεχίζεται η ανοδική πορεία της κατανάλωσης φυσικού αερίου στη χώρα μας,σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνοτου 2021, με το σημείο εισόδου στο Σιδηρόκαστρο να παραμένει η κύρια πύλη εισροής φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή τουνέου σημείου εισόδου στη Νέα Μεσημβρία,σε συνέχεια της διασύνδεσης με τον αγωγό TAP από τις αρχές του έτους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2021, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίουαυξήθηκε κατά 14,11%, φτάνοντας στις33,8Τεραβατώρες (TWh) από29,62TWh στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επί του συνόλου της ζήτησης, η οποία έφτασε στις 37,47TWh, παρουσιάστηκε αύξηση 7,29% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 37,55TWh, καταγράφοντας αύξησησε σύγκριση με τις 34,93TWh το α’ εξάμηνο του 2020. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήλθαν από το σημείο εισόδου Σιδηροκάστρου (16,9 TWh), το οποίο κάλυψε ποσοστό 45,01% των εισαγωγών, παρουσιάζοντας αύξηση πάνω από 23%σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020. ΟΤερματικός Σταθμός LNG της Ρεβυθούσας (σημείο εισόδου Αγ. Τριάδα) κάλυψε το31,32% των εισαγωγών με11,76 TWh.

Σημαντικά συνέβαλε στην εισροή φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ το νέο σημείο εισόδου στη Νέα Μεσήμβρια, το οποίο, σε συνέχεια της διασύνδεσης με τον TAP, κάλυψε το 17,55% των εισαγωγών εντός του πρώτου εξαμήνουλειτουργίας του, με περισσότερες από 6,58TWh, ενώ τέλος, περίπου 2,3TWh (6,12%) εισήχθησαν στο ΕΣΦΑ από το σημείο διασύνδεσης στους Κήπους του Έβρου.

Ως προς τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, οι ηλεκτροπαραγωγοί συνεχίζουν να καταγράφουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, καλύπτοντας περισσότερο από το 60% της εγχώριας ζήτησης με 20,43 TWh σε σύνολο 33,8 TWh που καταναλώθηκαν, ποσότητα κατά 14,47% υψηλότερη σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Ενισχυμένη κατά 6,59% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020 είναι και η κατανάλωση που καταγράφηκε από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσω των δικτύων διανομής, με 7,60 TWh, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 23% της ζήτησης. Η κατανάλωση από εγχώριες βιομηχανίες και το CNG στο πρώτο εξάμηνο του 2021 έφτασε στις 5,77 ΤWh, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 24,41% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020 και καλύπτοντας ποσοστό 17% επί της ζήτησης.

Επιπλέον, περίπου το 9,81% της συνολικής ζήτησης για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους αφορούσεσε εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία από το σημείο διασύνδεσης στο Σιδηρόκαστρο. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς τη Βουλγαρία ανήλθαν σε περίπου 3,68 ΤWh, ποσότητακατά 30,75% μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, με τη μείωση νααποδίδεται στην επαναφορά των τιμών για το LNG σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το α’ εξάμηνο πέρυσι.

Σχετικά με τις εκφορτώσεις LNGπου πραγματοποιήθηκαν στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2021, αυτές αφορούσανπερίπου 10,77TWhαπό15 δεξαμενόπλοια έναντι περίπου 19,04 TWh από 28 δεξαμενόπλοια στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι μειώσεις αφορούν κατά κύριο λόγο σε φορτία LNG από τις ΗΠΑ και το Κατάρ (-59,30% και -50,97% αντίστοιχα), ενώ χαρακτηριστική είναι η αύξησηστις εισαγωγέςLNG από την Αλγερία, η οποία άγγιξε το 141,26% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020. Αύξηση 10,84% παρουσίασαν και οι εισαγωγές LNG από την Αίγυπτο. Οι ΗΠΑ παρέμειναν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG στη χώρα μας με 4,10TWhμε (38,1%),με την Αλγερία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 3,45 TWh (32,1%). Έπονται Κατάρ και Αίγυπτος με 2,29TWh (21,2%) και 0,93TWh (8,6%), αντίστοιχα.

Οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας του φυσικού αερίου και στην ασφάλεια εφοδιασμού. Τέλος, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και του καθεστώτος πρόσβασης τρίτων (ThirdPartyAccess TPA), βάσει του οποίου λειτουργεί ο ΔΕΣΦΑ, ενισχύει τον ανταγωνισμό τιμών. Η πρόσβαση τρίτων (TPA) διέπεται από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας, διασφαλίζοντας ανοιχτή πρόσβαση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος.

*  Το σημείο διασύνδεσης με τον TAP στη Νέα Μεσημβρία τέθηκε σε εμπορική λειτουργία στις 31/12/2020