Στόχοι και δράσεις τοπικής ομάδας στήριξης Τρικάλων διαχείρισης αποβλήτων

anakikl

3η Συνάντηση εργασίας της Τοπικής Ομάδας Στήριξης στα πλαίσια του Προγράμματος WASMAN (MED) που αφορά την διαχείριση στερεών αποβλήτων και υλοποιείται από τη ΔΕΚΑ Τρικάλων με θέμα: Προσδιορισμός, ταυτοποίηση, κατηγοριοποίηση και ανάδειξη των αναγκών και προτεραιοτήτων των μελών της Τοπικής Ομάδας Στήριξης Τρικάλων. 

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, η 3η συνάντηση εργασίας για τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Διαχείρισης Αποβλήτων του προγράμματος WASMAN (MED). Συζητήθηκαν οι στόχοι και δράσεις του προγράμματος ενώ ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με τον προσδιορισμό, την ταυτοποίηση, την κατηγοριοποίηση και την ανάδειξη των αναγκών και προτεραιοτήτων των μελών της Τοπικής Ομάδας Στήριξης Τρικάλων.

Παραβρεθήκαν αντιπροσωπείες από τους παρακάτω φορείς:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΑΔΥΘ Α.Ε.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ