Στο Παλέρμο για το «Train me Up» ο Τρικαλινός εκπαιδευτικός Βασίλης Αδάμος

To Πρόγραμμα Κινητικότητας Προσωπικού (Staff Mobility) με κωδικό αναγνώρισης: 2019-1-EL01-KA104-061016 του Οργανισμού Environment Online Greece (EN.O GREECE)  υλοποιήθηκε στο Palermo της Σικελίας από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου 2021. Συμμετείχαν από την Ελλάδα τα μέλη και οι εθελοντές του EN. O GREECE ο Αδάμος Βασίλειος Εκπαιδευτικός Β’θμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, η Κρινίτσα Δήμητρα Εκπαιδευτικός και επικεφαλής του Πολιτισμικού Δικτύου “Maes.Tr.O” και η Αντωνίου Χρυσάνθη επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct Θεσσαλονίκης».   

Το Train me Up είναι ένα μοναδικό και δυναμικό διεθνές πρόγραμμα επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, στελεχών της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτών Ενηλίκων με στόχο την βελτίωση δεξιοτήτων των επιμορφωτών/εκπαιδευτών.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι εκπαιδεύτηκαν:

  1. Στο γνωστικό επίπεδο ( Διαφορές του Καλού εκπαιδευτή από τον Άριστο Εκπαιδευτή, αρχές και τύποι μάθησης, τρόποι εκπαίδευσης σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης, σχεδιασμός σεμιναρίων για το ευρύτερο εργασιακό αλλά και τοπικό περιβάλλον, σχεδιασμός training course.
  2. Στην κατάκτηση ικανοτήτων ( Διαχείριση Κρίσεων, επίλυση προβλημάτων, αξιολόγηση αναγκών των επιμορφούμενων, διατήρηση αυτοελέγχου, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος).
  3. Στην βελτίωση δεξιοτήτων εκπαιδευτή ( Εναρμόνιση στόχων και σκοπών των προγραμμάτων με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαχείριση δύσκολων εκπαιδευομένων και απρόσμενων ερωτήσεων, οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης, ανάπτυξη δυναμικής και συνοχής της ομάδας, δημιουργία Ενσυναίσθησης για Ειδικές και Ευάλωτες κοινωνικές Ομάδες).

Επιστέγασμα των παρεχομένων γνώσεων αποτελεί το Europass επικυρωμένο από τους Οργανισμούς υποδοχής ShipCoin και αποστολής En.O Greece καθώς και τον ΕΟΠΠΕΠ, που θα χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη για την πρόοδο των αποκτώμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και για την εκπόνηση ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων προωθώντας την επαγγελματική εξέλιξη τόσο των συμμετεχόντων όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού αποστολής.

Το “Train me Up” σχεδιάστηκε για να παρουσιαστεί σε τοπικό αλλά και ευρύ ευρωπαϊκό κοινό, καθώς και να αναρτηθεί σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης.