Στο ΕΣΠΑ η βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου Τρικάλων

ador_pili

 

 

 

 

Βελτιώνονται τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Πύλης μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού. Συγκεκριμένα το έργο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» προϋπολογισμού  403.109,24 €, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού σε δίκτυα ύδρευσης οικισμών του Δήμου.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Είναι ένα σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στόχος του είναι η εξάλειψη των φαινομένων έλλειψης πόσιμου νερού στην εν λόγω περιοχές και η παροχή επαρκούς και κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού στους κατοίκους του».

 

Το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας,  Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Πύλης. Αφορά δε σε:

α) Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα συνδέει την υδρευτική γεώτρηση στο Τ.Δ. Φήκης με υπάρχουσα δεξαμενή στο ίδιο τοπικό διαμέρισμα, καθώς και την κατασκευή νέου υδρευτικού αγωγού που θα συνδέει την δεξαμενή με το δίκτυο ύδρευσης στο Τ.Δ. Ελευθεροχωρίου.

β) Κατασκευή οικίσκου και εξοπλισμό υδρευτικής γεώτρησης με όλα τα απαιτούμενα συστήματα για την τροφοδοσία της δεξαμενής και του δικτύου ύδρευσης του Ελευθεροχωρίου από τη γεώτρηση του Τ.Δ. Φήκης.

Εξοπλισμό με όλα τα απαιτούμενα συστήματα για τη τροφοδοσία της δεξαμενής από τη γεώτρηση στο Τ.Δ. Φιλύρας.

Ο ωφελούμενος πληθυσμός από την κατασκευή του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 2.423 κατοίκους.

 

 

.