Στο ενεργειακό πρόγραμμα «Ήλιος» ο δήμος Τρικκαίων !

fotovoltaika_bsw

Επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου με κοινοποίηση στον υφυπουργό Γιάννη Μανιάτη, απέστειλε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Λάππας, ζητώντας να ενταχθεί ο Δήμος στο πρόγραμμα «Ήλιος».

Αναφέρει συγκεκριμένα:

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούμε την προσπάθειά σας για την υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος «Ήλιος», για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Στο πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Τ.Α. , παρέχοντας χειμάζουσες Δημοτικές εκτάσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει χιλιάδες στρέμματα, μη παραγωγικής Γης, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο παραπάνω ενεργειακό πρόγραμμα.

Τα αντισταθμιστικά οφέλη μπορούν να είναι ανάλογα των μικρών υδροηλεκτρικών έργων.