Στο 98,24 % της ενσωμάτωσης στα Τρίκαλα εκλέγονται Σκρέκας, Οικονόμου, Κοντοτόλη, Καταρτζής

Στο 98,24 % της ενσωμάτωσης στα Τρίκαλα εκλέγονται Σκρέκας, Οικονόμου, Κοντοτόλη, Καταρτζής