Στην κατασκευή γέφυρας στη Μαγούλα Μεγ. Καλυβίων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

agoras mixalakis

Στην κατασκευή γέφυρας στη Μαγούλα Μεγ. Καλυβίων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό με τον ανάδοχο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 180.00 ευρώ και έχει σαν στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας της υπάρχουσας οδού.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Με σχέδιο, προγραμματισμό και σκληρή δουλειά υλοποιούμε έργα χρήσιμα για τους Θεσσαλούς πολίτες. Με την υλοποίηση του έργου αυτού βελτιώνεται η πρόσβαση και η επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Συνεχίζουμε το έργο μας με γνώμονα το μέλλον της Θεσσαλίας».

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή γέφυρας στο δρόμο Μεγάλων Καλυβιών – Μαγουλάς, άνωθεν υπάρχοντος λίθινου τοξωτού τεχνικού έργου. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή γέφυρας συνολικού μήκους 20,70 m και πλάτους 6,00 m καθώς και κατασκευή των προσβάσεων για την σύνδεση της γέφυρας με τα εκατέρωθεν τμήματα της οδού, μήκους 250 m περίπου.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 017. Η μελέτη του έργου συντάθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, η οποία θα επιβλέψει και την κατασκευή του.

.