Στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου, ο Γιώργος Βλαχογιάννης

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, συστάθηκε η  Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών σχεδίων, κατ’  εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Ως τακτικό μέλος αυτής με δικαίωμα ψήφου , ορίστηκε ο Γιώργος Βλαχογιάννης, εμπειρογνώμονας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εκπρόσωπος αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Βλαχογιάννης, ήταν επικεφαλής της ομάδος εργασίας για τον Αναπτυξιακό Νόμο της Νέας Δημοκρατίας και συμμετείχε στις προτάσεις σύνταξης του Κυβερνητικού Προγράμματος, υπό την Βουλευτή και πρώην Υπουργό Ντόρα Μπακογιάννη