Στην «εφεδρεία» και οι δημοτικοί υπάλληλοι

dhmarxeio_copy

Η κυβέρνηση µετά το τριπλό σοκ – την επιβολή της εισφοράς στα ακίνητα, την περικοπή των συντάξεων και τη µείωση του αφορολόγητου ορίου στις 5.000 ευρώ – που επιφύλαξε για τα νοικοκυριά προχωρεί βήµα βήµα στο δεύτερο µέρος του σχεδίου έκτακτης ανάγκης:

ένταξη σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας 30.000 εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ως το τέλος του χρόνου. 

Η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων που θα ξεκινήσει από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα επεκταθεί σε φορείς της γενικής κυβέρνησης ετέθη ως απαράβατος όρος στον γύρο των διαπραγµατεύσεων (από τις 8 ως τις 20 Σεπτεµβρίου) µε την τρόικα για την αναθεώρηση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος 2011-2015 και του προϋπολογισµού του 2012. Το νέο Μεσοπρόθεσµο κατ’ ουσίαν αποτελεί το νέο µνηµόνιο στο οποίο θα συµπεριληφθούν όλα τα µέτρα που στοχεύουν στη µείωση του κράτους και των ελλειµµάτων. Είναι προφανές ότι τα περιθώρια γιατην κυβέρνησηεξαντλήθηκαν.

to vimaonline