Στοιχεία σοκ: Το 17% των Ελλήνων πληρώνουν το 77% των φόρων

Περίπου 6,44 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι, περίπου οι 3 στους 4 που εμφανίζονται στα αρχεία της εφορίας, δήλωσαν το 2016 εισοδήματα κάτω από 1000 ευρώ τον μήνα. Περίπου οι 4 στους 10 –ή 3,4 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα- δηλώνουν ακόμη και κάτω από 5000 ευρώ τον χρόνο δηλαδή αποδοχές που τους κατατάσσουν αρκετά κάτω από το όριο της φτώχειας. Το αποτέλεσμα είναι τα φορολογικά βάρη να συγκεντρώνονται στους ώμους των ολίγων: Τα 1.089.920  νοικοκυριά που δηλώνουν οικογενειακά εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως, πληρώνουν συνολικά 6,192 δις. ευρώ. Δηλαδή το 17,6% των φορολογουμένων, πληρώνουν το 77,13% του συνόλου των φόρων

Τα ευρήματα προκύπτουν από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2016 στην οποία προχώρησαν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα στατιστικά στοιχεία είναι αυτά στα οποία στηρίχθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αποδείξει ότι «οι μισοί Έλληνες δεν πληρώνουν φόρο» προκειμένου να επιβάλλει τελικώς τη μείωση του αφορολογήτου πιθανότατα από το 2020. Τι δείχνουν τα στατιστικά όσον αφορά στην κατανομή των φορολογικών βαρών;

1. Το 26,3% των νοικοκυριών δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Δηλαδή, απαλλάσσονται κάθε επιβάρυνσης περίπου 1,626.660 νοικοκυριά παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν εισοδήματα 7,477 δις. ευρώ.

2. Το 17,7% των νοικοκυριών πληρώνουν φόρο μέχρι και 15 ευρώ. Και αυτά τα νοικοκυριά που είναι 1.094.939, δηλώνουν εισοδήματα 7,26 δις. ευρώ.

3. Φόρο κάτω από 150 ευρώ τον χρόνο πληρώνουν 3.251.000 νοικοκυριά ήτοι το 52,5% του συνόλου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καταγράφει αύξηση στον αριθμό των νοικοκυριών  που δηλώνουν φορολογητέο εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ. Ήταν μόλις 15.944 άτομα το 2012 και πλέον ο αριθμός τους έχει αυξηθεί στα 18.223 άτομα με βάση τα στοιχεία του 2016.

Το δηλωθέν εισόδημα των 82,1 δις. ευρώ προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους πηγές:

1.      Τα 6,052 δις. ευρώ από ακίνητα

2.      Τα 3,77 δις. ευρώ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου

3.      Τα 4,676 δις. ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα

4.      Τα 1,25 δις. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

5.      Τα 59,4 δις. ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και

6.      Τα 6,943 προήλθαν από τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (δηλαδή είναι θεωρητικό εισόδημα το οποίο δεν υπάρχει αλλά επιβάλλεται φόρος και επί αυτού). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 6,9 δις. ευρώ του τεκμαρτού εισοδήματος, τα 6,6 δις. ευρώ βαραίνουν τους φτωχούς οι οποίοι δηλώνουν ατομικό εισόδημα έως και 10-11.000 ευρώ τον χρόνο.

 

Όσον αφορά στην κατανομή των εισοδημάτων αυτή έχει ως εξής: 

1. 3.410.834 άτομα δήλωσαν εισόδημα έως 5000 ευρώ τον χρόνο

2. 2.506.882 άτομα δήλωσαν εισόδημα από 5000 έως 10.000 ευρώ τον χρόνο

3. 524.871 άτομα δήλωσαν εισόδημα από 10.000 έως 12.000 ευρώ τον χρόνο

4. 15.000 έως 20.000 ευρώ δήλωσαν 880.725 άτομα

5. 718.269 άτομα δήλωσαν αποδοχές από 20.000 έως 50.000 ευρώ

6. Εισόδημα από 50.000 έως 100.000 ευρώ εμφανίζουν 59.268 άτομα ενώ

7. Από 100.000 ευρώ και πάνω, δηλώνουν 18.223 άτομα.

thetoc.gr