Στη Σλοβενία το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία η 5η συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “FLIP 2 Learn (F2L)” στο οποίο συμμετέχει το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων για τη διετία 2017-2019. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον οργανισμό “Ljudska Univerza Velenje” στην πόλη Velenje της Σλοβενίας από 14 έως 15 Φεβρουαρίου 2019.

Βασικός στόχος του προγράμματος FLIP 2 Learn είναι η ανάπτυξη της “ανεστραμμένης μάθησης” σε επιστημονικούς κλάδους STEM δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω μιας κοινής δοκιμής που θα πραγματοποιήσουν οι εταίροι του έργου, δεδομένου ότι η κύρια προτεραιότητα του έργου είναι η προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

– EURO (Ιταλία)

– I.T.E.T. Girolamo Caruso (Ιταλία)

– CODEC s.r.l (Ιταλία)

– 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων (Ελλάδα)

– Liceul Tehnologic Agricol Barcanest (Ρουμανία)

– Ljudska Univerza Velenje (Σλοβενία)

Στη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εφαρμογή της μεθόδου της “ανεστραμμένης μάθησης” όπως πραγματοποιήθηκε σε κάθε οργανισμό σε διάφορες θεματικές περιοχές STEM. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής, το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε, πιθανά προβλήματα που προέκυψαν και έγινε ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών, απόψεων και συμπερασμάτων. Ακολούθησε συζήτηση πάνω στην αποκτηθείσα εμπειρία, σε κρίσιμα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης του προγράμματος και καθορίστηκε ακριβές χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων εργασιών και υποχρεώσεων μέχρι την τελευταία συνάντηση.

Επίσης, οι εταίροι επισκέφθηκαν την Pattern City, ένα οικοσύστημα για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν διαδραστική έκθεση σχετικά με τους Παγκόσμιους Πολέμους και να πειραματιστούν με εκπαιδευτικές εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

Στη συνάντηση αυτή, το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων εκπροσώπησαν οι εκπαιδευτικοί Νταράλας Παυσανίας, Νταϊλιάνης Νικόλαος και Αβδελίδης Ευάγγελος.