Στη δεύτερη ζώνη ο νομός Τρικάλων

ph1

Με το ποσό των 25 εκατ. ευρώ και τον διαχωρισμό σε τρεις ζώνες ανάλογα με τη ζημιά της βροχόπτωσης θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς για το πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι. Οι βαμβακοπαραγωγικοί νομοί της Ελλάδας χωρίστηκαν σε 3 ζώνες (25%, 30% και 35%), ώστε να συνυπολογιστεί η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ μαζί με τα ΠΣΕΑ για την απώλεια εισοδήματος. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκανδαλίδης, τόνισε ότι ο υπολογισμός της ζημιάς γίνεται με συνδυασμό τριών μεθόδων:

– Μελέτη τεκμηρίωσης βροχοπτώσεων

– Επιτόπιος έλεγχος

– Διασταύρωση από τα στοιχεία των παραδόσεων

Ουσιαστικά, το υπουργείο θεωρεί ότι έχουν και οι τρεις παραπάνω διαδικασίες, αλλά τα αποτελέσματά τους πρέπει να συνδυαστούν από επιτροπές συνολικής εκτίμησης που θα συστηθούν από τον ΕΛΓΑ. Από τον ίδιο τον υπουργό, πάντως, τονίστηκε ότι η ενίσχυση των ΠΣΕΑ θα είναι πολύ μικρή σε σχέση με το προσδοκώμενο ποσό, λόγω της αύξησης της τιμής του βαμβακιού