Στάσεις εργασίας αποφάσισε το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων καλεί τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να μην προχωρήσουν σε ειδικές συνεδριάσεις για τον συλλογικό προγραμματισμό, την εσωτερική κι εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων όπως προβλέπεται από την υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. , καθώς μετά την ολομέλεια των προέδρων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 23/10/21 στην Αθήνα, αναμένεται νέα ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.Ε. Τρικάλων ζητά από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να συνεχίσει ανυποχώρητα τον αγώνα κατά των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων αλλά και των συμπτύξεων τμημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των προσλήψεων στο δημόσιο σχολείο.

Σε σχέση με το θέμα του συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής κι εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 8 του ΦΕΚ 1340/2002 (καθηκοντολόγιο) αλλά και το άρθρο 14 παρ.2 του ν.2690/1999 (κώδικας διοικητικής διαδικασίας) η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων πρέπει να γνωστοποιηθεί στους συναδέλφους δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Με αφορμή το γεγονός ότι η απόφαση του εφετείου δεν έχει επιδοθεί ακόμη στις ομοσπονδίες και η προθεσμία για την καταχώριση στην σχετική πλατφόρμα παρατείνεται ως τις 12/11/21, το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. Τρικάλων  καλεί τους διευθυντές να μην προχωρήσουν ακόμη σε πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση 

Σε περίπτωση που, παρά την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία, κληθούν συνάδελφοι σε  συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων την Τρίτη, την Τετάρτη και την Παρασκευή, ο Σ.Ε.Π.Ε. Τρικάλων θα τους καλύψει προκηρύσσοντας από σήμερα για Τρίτη,26/10/21 , Τετάρτη 27/10/21 και Παρασκευή 29/10/21 στάση εργασίας  από 13:15 – 14:00 έτσι ώστε να απέχουν από την ειδική συνεδρίαση.

 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ