Σούλα Μερεντίτη για τον Οργανισμό «Δήμητρα»

merentiti-525

 

 

Η Βουλευτής, Σούλα Μερεντίτη μίλησε την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : «Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων».

 

 

«Με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, ολοκληρώνεται ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων για την αγροτική ανάπτυξη του τόπου. Το Μητρώο Αγροτών, το Μητρώο Εμπόρων, το νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, το νομοσχέδιο για τα φυτοφάρμακα  όσον αφορά  την ορθολογική χρήση τους, το νομοσχέδιο για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, και τέλος το νομοσχέδιο για τις πολιτικές γης.

Πρέπει να ξεκινήσουμε  διορθώνοντας  τον τίτλο του νομοσχεδίου: «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ». Δεν είναι μόνο γεωργία. Θα έκανα, λοιπόν, μια δική μου πρόταση. Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «Ελληνικού Αγροτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ». Σε καμία περίπτωση  πάντως, δεν θεωρώ ότι  καλύπτεται  μόνο ο γεωργικός τομέας.

Επίσης, συστήνεται επιστημονική επιτροπή με αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση σε ευρύτερα θέματα  φυτοπροστασίας  και  ενστάσεων  αδειοδότησης. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την καταλληλότητα του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, καθώς και την αποθήκευση και την καταστροφή του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου.

Η πρώτη φιλοδοξία και σημαντική πρόνοια του νομοσχεδίου είναι  η δημιουργία  των Αγροτικών Λυκείων. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο και θεωρώ ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν με την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, τόσο για το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και για τα προγράμματα. Εδώ και καιρό είμαστε σε  επαφή ο Δήμος και εγώ  με το Υπουργείο Παιδείας, και έχουμε προχωρήσει τις συζητήσεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου Αγροτικού Λυκείου.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί τα πανεπιστήμια, που έχουν αντίστοιχο αντικείμενο μελέτης, να υιοθετήσουν διάφορες περιοχές της χώρας, ώστε να έχουν συνεχή ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών από την πλευρά των γεωργών, ενημέρωση και επιστημονική κατάρτιση. Μπορούν να δώσουν  επαγγελματική, και όχι μόνο, ευκαιρία στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν επιθυμούν την μετανάστευση.

Υπάρχει και το θέμα που έχει να κάνει με τις καλλιέργειες, σχετικά με το τι θα καλλιεργήσουν οι αγρότες μας τώρα, ενόψει της  μεγάλης δυσκολίας που έχουν και το γεγονός ότι δεν υπάρχει από πουθενά χρηματοδότηση. Έχω στα χέρια μου ένα έγγραφο από Επιτροπή παραγωγών αγροτικών προϊόντων του νομού Τρικάλων, που μας καλούν, μπορεί και να μας παρακαλούν να μεριμνήσουμε ώστε να ληφθούν κάποια μέτρα για να τους βοηθήσουμε να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, να μπορέσουν να παράγουν. Και επειδή αυτό το «να παράγουν», πρέπει να ηχεί στα αυτιά όλων μας, εγώ το καταθέτω και παράλληλα παρακαλώ τους συναδέλφους και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, να το εξετάσουν ώστε να βρούμε λύσεις για  να πάρουν τα εφόδια».