Σωτήρης Φαμίσης- Δάνεια στα ξενοδοχεία χωρίς τους περιορισμούς

Άλλο  μέσο  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  των ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, καθως  τα Χρηματοδοτικά  Εργαλεία εγγυοδοσίας  (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)  που  έχουν ανακοινωθεί,  δεν  καλύπτουν  τις ανάγκες  και  τις  Ιδιαιτερότητες  που  παρουσιάζουν οι  Επιχειρήσεις του Κλάδου. 

Ζήτησε η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ  από τον ΥΠΟΥΡΓΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  και ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  κ.Άδωνι  Γεωργιάδη αφουγκραζόμενη τις  Σοβαρές Ανάγκες  των Μελών της μετά από τις συνεχόμενες επικοινωνίες της Ηγεσίας με τα πρωτοβάθμια όργανα των Ενώσεων μας.

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Θα  θέλαμε να  επανέλθουμε  στο ζήτημα της  Δανειοδότησης  των Επιχειρήσεων του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

Από τις  ενέργειες  που έχετε μέχρι σήμερα  προβεί είναι  σαφής  η πρόθεσή σας  να  συμβάλλετε στη διασφάλιση,  για  τις  Επιχειρήσεις μέλη  μας, της  απαραίτητης ρευστότητας.

Ωστόσο, δυστυχώς,  στην  πράξη οι όροι  και  προϋποθέσεις Δανειοδότησης  των  Επιχειρήσεων είναι  τέτοιοι  που  ΠΟΛΥ   ΛΙΓΕΣ εξ αυτών  μπορούν  να  κάνουν χρήση των  Χρηματοδοτικών  Εργαλείων εγγυοδοσίας  (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)  που  έχουν ανακοινωθεί.

Άλλωστε  τα προϊόντα  αυτά  είχαν σχεδιαστεί  για  την προ COVID-19 περίοδο.

Συγκεκριμένα:

Α. Οι  περιορισμοί  λόγω de minimis και

Β. Ο  αποκλεισμός των Επιχειρήσεων εκείνων  που θεωρούνται  βάσει της Ευρωπαϊκής  Νομοθεσίας προβληματικές,

στερούν από  τα ΜΕΛΗ μας  τη δυνατότητα  να Δανειοδοτηθούν, κάνοντας  χρήση  αυτών των Εργαλείων.

Αντιλαμβανόμαστε  πως,  δεδομένου ότι  τα  συγκεκριμένα Χρηματοδοτικά  Εργαλεία προέρχονται  από  Ευρωπαϊκά κονδύλια,  θα πρέπει  να τίθενται  και οι  από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  προβλεπόμενοι όροι.

Ωστόσο  από τη στιγμή  που τα συγκεκριμένα εργαλεία,  όπως προκύπτει  στην πράξη, δεν καλύπτουν  τις ανάγκες  και τις ιδιαιτερότητες  που παρουσιάζουν οι Επιχειρήσεις  του κλάδου μας, αν  και αυτές  είναι  Ενήμερες  Τραπεζικά (με ημερομηνία την 31-12-2019)  και στις προς  το Δημόσιο οφειλές  τους,  θα πρέπει  να βρεθεί ένα  άλλο μέσο  Χρηματοδότησης, στο  οποίο να μην  εφαρμόζονται οι συγκεκριμένοι  περιορισμοί,  να έχει μεγαλύτερη  περίοδο  χάριτος (24 μήνες) και  Μεγαλύτερη  Διάρκεια αποπληρωμής  από τα πέντε (5) έτη.

Σημειώνεται  πως οι  Επιχειρήσεις Μέλη μας  εδώ και δύο  τουλάχιστον μήνες  δεν έχουν  έσοδα και είναι άγνωστο πότε και  αν θα έχουν ξανά εισπράξεις.

Η διασφάλιση,  λοιπόν,  της απαραίτητης  ρευστότητας  είναι τεράστιας  σημασίας για  να μπορέσουν  να καλύψουν τις οικονομικές  τους υποχρεώσεις (επιταγές, μισθοδοσία, προμηθευτές κλπ) – για την ίδια την επιβίωσή τους.

Η Ξενοδοχειακή Οικογένειά της χώρας μας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και περιμένουμε τις Αποφάσεις.