Σωτηρία της πατρίδας… ή επανεκλογή!

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κυρίως σήμερα ένας κυβερνητικός βουλευτής δεν είναι φυσικά η αγωνία του για τη… «σωτηρία της πατρίδας» αλλά η επανεκλογή του!

Και το πρόβλημα της επανεκλογής γίνεται ακόμα  δυσκολότερο, επειδή οι ψήφοι αυτών, που με συνέπεια και δουλικότητα υπηρετεί, είναι ελάχιστοι και δυστυχώς του  χρειάζονται και οι ψήφοι εκείνων, που και εξαιτίας του υποφέρουν.

Συνεπώς η όλη αγωνία του επικεντρώνεται πώς στην ουσία θα συνεχίσει να εξαπατά εκείνους που ήδη έχει εξαπατήσει και αυτό φυσικά δεν είναι και από τα πιο εύκολα.