Σκάκι: Μαθαίνοντας το παιδί την τέχνη της στρατηγικής σκέψης

Σχεδόν κάθε οικογένεια έχει μια σκακιέρα στο σπίτι της.

Σε αυτό το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι, δυο άτομα αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο μέχρι να κερδίσει κάποιος. Χρειάζεται πολλή στρατηγική σκέψη και συγκέντρωση.

Η κατάλληλη ηλικία είναι γύρω στα 7 καθώς τότε το παιδί σας θα καταφέρει να κατανοήσει τους βασικούς κανόνες με μεγαλύτερη ευκολία.

Σε εγκεφαλικό επίπεδο, έχει αποδειχθεί πως το σκάκι εξασκεί και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Το αριστερό ημισφαίριο ευθύνεται για την αναλυτική σκέψη, ενώ το δεξί για την κατανόηση αφηρημένων όρων και την δημιουργικότητα. Ενισχύεται η μνήμη, καθώς το παιδί πρέπει να θυμάται κινήσεις, συνδυασμούς και διαφορετικούς τρόπους παιξίματος, όπως και η προσαρμοστικότητα, μιας και κάθε διαφορετικός αντίπαλος έχει την δική του τεχνική. Οι συνδυασμοί των θέσεων και κινήσεων βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα μαθηματικά προβλήματα, καθώς εκπαιδεύονται να παρατηρούν το θέμα από διάφορες οπτικές στην αναζήτηση λύσης.

baby.gr