Σήμερα οι αποζημιώσεις σε τρικαλινούς αγρότες και κτηνοτρόφους από τον ΕΛΓΑ

437.848,67 ευρώ θα καταβληθούν σήμερα Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ σε τρικαλινούς παραγωγούς.

Οι αποζημιώσεις αφορούν:

Α. την τελική εκκαθάριση των αποζημιώσεων ζημιών από διάφορα ζημιογόνα αίτια στη φυτική παραγωγή, που συνέβησαν εντός του 2016.
Β. την τελική εκκαθάριση των αποζημιώσεων ζημιών από διάφορα ζημιογόνα αίτια στη φυτική παραγωγή, που συνέβησαν στις αρχές του 2017 και συνδέονται με τη δήλωση καλλιέργειας του 2016.
Γ. εκκαθαρίσεις ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο που συνέβησαν εντός του 2016, και στο πρώτο τρίμηνο 2017.