Σημαντική και ουσιαστική η παρουσία του Π. Σκουρλέτη στα Τρίκαλα

Μετά την απόλυτα ουσιαστική και επιτυχή περιοδεία του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη στο Νομό μας, που ξεκίνησε με την πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στην πολιτική συγκέντρωση στο πνευματικό κέντρο και ολοκληρώθηκε με τις συζητήσεις που είχε με τις Αυτοδιοικητικές Αρχές του Νομού μας σε Πύλη, Τρίκαλα και Καλαμπάκα, προκύπτουν τα ακόλουθα, αδιαμφισβήτητα, συμπεράσματα:

Η δημοκρατική λειτουργία της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης έχει εξαντλήσει τα όριά του και απαιτούνται μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύουν το ρόλο της, θα την αποδεσμεύουν από τις κομματικές και κυβερνητικές εξαρτήσεις, θα ενεργοποιούν και θα ωθούν τις τοπικές κοινωνικές και αυτοδιοικητικές δυνάμεις στην κατεύθυνση συμμετοχής και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και θα ενισχύουν την  οικονομική αυτοτέλειά της.

Οι αλλαγές που άμεσα θα υλοποιηθούν στον Ν.3852/20 (Νόμος Καλλικράτης) και ιδιαίτερα η καθιέρωση της Απλής Αναλογικής σαν πάγιου εκλογικού συστήματος για την εκλογή των αυτοδιοικητικών οργάνων, έχουν την πλήρη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και διαμορφώνουν ένα νέο δημοκρατικό και συμμετοχικό πλαίσιο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης.

Οι αντιρρήσεις, έστω και χαλαρές, κάποιων Δημάρχων στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, δεν απαντούν στην δυνατότητα προοπτικής της Αυτοδιοίκησης, αλλά αναπαράγουν το δημαρχοκεντρικό σύστημα διοίκησης που περιορίζει τη συμμετοχή και τη συνεργασία των πολιτών στη διοίκηση των Δήμων.

Το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τον Νομό μας, την λειτουργία των Δήμων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται, παρά την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, είναι έμπρακτο και αποδεικνύεται με την χρηματοδότηση που έχουν λάβει οι τέσσερις Δήμοι του Νομού μας. Η Νομαρχιακή Οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ και οι τρεις βουλευτές μας, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, προώθησαν και εξασφάλισαν, από το 2016 μέχρι σήμερα συνολικό ποσό 7.174.271,06 ευρώ για τους τέσσερις Δήμους του Νομού μας, πλέον της τακτικής τους χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα:

  1. Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εγκρίθηκαν και Έλαβαν:
ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 384.712,14 384.712,14
ΠΥΛΗΣ 1.427.534,64 1.427.534,64
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 724.079,90 724.079,90
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.536.326,68 2.536.326,68

 

  1. Οφειλές από αποφάσεις δικαστηρίων. Εγκρίθηκαν και Έλαβαν:
ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 0,00 0,00
ΠΥΛΗΣ 131.444,38 131.444,38
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0,00 0,00
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 131.444,38 131.444,38

 

  1. Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Εγκρίθηκαν και Έλαβαν (2017 – σήμερα):
ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 80.000,00 79.998,29 9/2/2017
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 70.000,00 65.403,98 9/2/2017
ΠΥΛΗΣ 70.000,00 0,00 21/2/2017
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 70.000,00 70.000,00 20/4/2017
ΠΥΛΗΣ 180.000,00 0,00 26/6/2017
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 60.000,00 35.988,77 8/9/2017
ΠΥΛΗΣ 150.000,00 0,00 28/12/2017
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 180.000,00 0,00 1/3/2018
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 300.000,00 0,00 9/3/2018
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 100.000,00 0,00 14/3/2018
ΣΥΝΟΛΟ 1.260.000,00 251.391,04  

 

  1. Αντιμετώπιση Λειψυδρίας. Εγκρίθηκαν και Έλαβαν:
 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΥΛΗΣ 120.000,00 0,00 7/3/2018
ΣΥΝΟΛΟ 120.000,00 0,00  

 

  1. Πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης 85 ορεινών και νησιωτικών Δήμων. Εγκρίθηκαν:

 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 383.900,00
ΠΥΛΗΣ 304.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 688.700,00

 

Να σημειώσουμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης κατά την παρουσία του στο Δήμο Καλαμπάκας, ανακοίνωσε την επανάληψη των ανωτέρω ποσών για τους δύο Δήμους και το 2018.

  1. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΥΠΕΣ «Φιλόδημος 2»
ΔΗΜΟΣ Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Παιδικές Χαρές
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 315.000,00 91.300,00 200.000,00
ΠΥΛΗΣ 235.000,00 44.700,00 214.000,00
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 250.000,00 417.700,00 253.000,00
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 150.000,00 54.100,00 213.000,00
  950.000,00 607.800,00 880.000,00

 

Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί για την Κυβέρνηση ένα σημαντικό πυλώνα δημοκρατικής λειτουργίας της κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστός στις αρχές του προωθεί άμεσα όλες εκείνες τις θεσμικές αλλαγές που θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων και θα καταστούν τους Δήμους  εργαλεία και πρωταγωνιστές της Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης της Χώρας. Η Οργάνωση Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ και οι τρεις βουλευτές μας, θα συνεχίσουν, σε συνεργασία με τις αυτοδιοικητικές αρχές, να καταβάλουν προσπάθειες για την ενίσχυση των Δήμων μας, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στοχεύουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών.

Από το Γραφείο Τύπου