Σεμινάριο σωστής συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού 2022

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους τελειόφοιτους  της Γ’ Λυκείου 

Το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στα πλαίσια στήριξης και έγκυρης ενημέρωσης των τελειόφοιτων, διοργανώνει σεμινάριο για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2022 με θέμα: 

«Μηχανογραφικό 2022: πως να το συμπληρώσεις σωστά και ποιες παγίδες πρέπει να αποφύγεις » 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 

  • Επιλογή Σχολής 
  • Ανάλυση Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών 
  • Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων 
  • Συγκρίσεις Τμημάτων 
  • Στρατιωτικές σχολές 
  • Δημόσιο Πανεπιστήμιο  Κύπρου 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως. Έναρξη: Σάββατο 02-07-2022 και ώρα 19:00 

Επικοινωνήστε για να σας σταλεί ο σύνδεσμος παρακολούθησης 

Πληροφορίες στο τηλ: 2431071673  και email: iakovakil@gmail.com