Σεμινάριο προστασίας καταναλωτή στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

 

 

agora_66_copy

 

 

 

Το Εργατικό Κέντρο ΤΡΙΚΑΛΩΝ σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) θα υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» σε τρεις τριήμερες συναντήσεις (ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ) στην πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ (18-19-20/01/2013, 25-26-27/01/2013 και 08-09-10/02/2013) .

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη & μέλη του εργατικού και συνδικαλιστικού μας κινήματος, σε εργαζόμενους και ανέργους, σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές, σε κάθε ενεργό πολίτη και καταναλωτή των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ασχέτως μορφωτικού επιπέδου, στηρίζοντας την προσπάθεια της Γραμματείας Καταναλωτικού κινήματος της ΓΣΕΕ να δημιουργηθούν αξιόπιστοι κόμβοι ενημέρωσης και διάχυσης των πληροφοριών, που αφορούν στην ποιότητα της κατανάλωσης στις σύγχρονες κοινωνίες και δημοκρατίες, και ταυτόχρονα εστίες εκπαίδευσης των ενεργών πολιτών, που καλούνται να αναλάβουν δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Απώτερος στόχος του εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός ενημερωμένου, συνειδητοποιημένου και σύγχρονου καταναλωτικού κινήματος, το οποίο θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και στην ενεργοποίηση των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην ασυδοσία και την έλλειψη κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της κατανάλωσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, αποβλέπει στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματα και την προστασία τους, με θεματολογία που αναφέρεται: στη σχέση ακρίβειας και φτώχειας, στο δείκτη τιμών καταναλωτή, στην αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή, στις συνήθεις και κυρίως στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, στη διαφήμιση, στην επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών-προμηθευτών και στο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και στην αξία των ενώσεων καταναλωτών. 

Επιπλέον το πρόγραμμα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική και βιωματική εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, δεν έχει τη μορφή διαλέξεων, αλλά αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (εργασία σε ομάδες, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμό ιδεών), παρέχοντας δωρεάν στους εκπαιδευομένους ειδικό εκπαιδευτικό υλικό (Βιβλίο Δραστηριοτήτων, Βιβλίο Θεωρητικών σημειώσεων και Νομοθεσίας και Οδηγό Σπουδών).

 

 

Η φοίτηση είναι δωρεάν. Λόγω της λειτουργίας ομάδων εργασίας η φοίτηση των ενδιαφερομένων  είναι υποχρεωτική. Με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος εκδίδεται για κάθε εκπαιδευόμενο/-η σχετικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2007-2013) στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Πότε θα λειτουργήσει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ στο Εργατικό Κέντρο ΤΡΙΚΑΛΩΝ θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

1η Συν.

Παρασκευή

18/01/2013

από 17:00-20:30

Ακρίβεια και Φτώχεια

2η Συν.

Σάββατο

19/01/2013

από 09:00-16:30

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

3η Συν.

Κυριακή

20/01/2013

από 09:00-14:30

Καταναλώνω – Κατανάλωση

4η Συν.

Παρασκευή

25/01/2013

από 17:00-20:30

Συμπεριφορά Καταναλωτή

5η Συν.

Σάββατο

26/01/2013

από 09:00-16:30

Ο Νόμος 2251/94 

6η Συν.

Κυριακή

27/01/2013

από 09:00-14:30

Εμπορικές Πρακτικές 

7η Συν.

Παρασκευή

08/02/2013

από 17:00-20:30

Ο Νόμος 2251/94 – Διαφήμιση

8η Συν.

Σάββατο

09/02/2013

από 09:00-16:30

Επίλυση Διαφορών 

9η Συν.

Κυριακή

10/02/2013

από 09:00-14:30

Ενώσεις Καταναλωτών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιστοποίηση γνώσεων – δεξιοτήτων

Κάθε εκπαιδευόμενος/η θα αξιολογείται για την επίδοσή του, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέκτησε και από τους εκπαιδευτές και από τους εκπαιδευόμενους. Ταυτόχρονα καταγράφεται η επαρκής φοίτησή του με βάση το παρουσιολόγιο. Με την επιτυχημένη και επαρκή ολοκλήρωση της φοίτησής του θα του απονέμεται Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και την εγγραφή σας απευθυνθείτε στο Εργατικό Κέντρο ΤΡΙΚΑΛΩΝ τηλέφωνο επικοινωνίας :24310-28844