Σεμινάριο πλατφόρμα «MyDATA» ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «MyDATA» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 Χρονοδιάγραμμα πρώτης εφαρμογής έτους 2021 (διαβίβαση στη myDATA και στο ESend- ΦΤΜ)
 Τα βήματα κατά την πρώτη εφαρμογή
 Πίνακας ενεργειών ανά επιχείρηση (υπόδειγμα)
 Τα 5 «Κανάλια» Επικοινωνίας με την Πλατφόρμα myDATA (Λογιστικό Πρόγραμμα, Τιμολογιέρα (timologio), Ειδική φόρμα
καταχώρησης, Ταμειακές Μηχανές (Φ.Η.Μ), Πάροχοι Ηλεκτρονικής τιμολόγησης )
 Η «εγγραφή» της επιχείρησης στην πλατφόρμα myDATA ( Λογισμικό (ERP) , τιμολογιέρα, «Ειδική φόρμα καταχώρησης» ).
 Η «Ειδική φόρμα καταχώρησης» : Τι είναι, πως λειτουργεί και ποιοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν – Παραδείγματα.
 Ροή διαδικασίας: Έκδοση Παραστατικών – Λογιστικές Εγγραφές – Πλατφόρμα «MyDATA» – Συμφωνία
 Λογιστικά Προγράμματα και «αυτόματες συσχετίσεις» Λογιστικών Εγγραφών και Διαβιβάσεων στην πλατφόρμα
 Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA
 Τύποι Παραστατικών – Χαρακτηρισμοί – Σύνδεση με τους Κωδικούς του Ε3, του Φ.Π.Α και των λοιπών Φόρων
 Τι ισχύει για Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Συλλόγους, Σωματεία, κλπ.)
 «Συμφωνίες» Λογιστικών Βιβλίων και Φορολογικών Δηλώσεων με τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» – Φορολογικοί Έλεγχοι.
 Οι Ποινές και τα Πρόστιμα, που επιβάλλονται σε περιπτώσεις «ασυνεπειών» και «Αποκλίσεων»
 Τι προστίθεται στην δουλειά του Λογιστή και του Λογιστικού Γραφείου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ορκωτός ΕλεγκτήςΛογιστής – Επιστημονικός Συνεργάτης TaxHeaven
Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα από 06.11.21, η είσοδος στην αίθουσα του σεμιναρίου θα επιτρέπεται μόνο σε
εμβολιασμένους. Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας προς επίδειξη στον έλεγχο το πιστοποιητικό εμβολιασμού.
ΤΡΙΚΑΛΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ARTGALLERY(ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 16.30-20.30
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Δ Ω Ρ Ε Α Ν
 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: 10,00€ / συμμετέχων.
 ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 50,00€ / συμμετέχων.