Σεμινάριο για Μουσική και δυσλεξία στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 οι μουσικοί του σχολείου μας με χρόνο υπηρεσίας λιγότερο από πέντε έτη παρακολούθησαν εξ αποστάσεως σεμινάριο στο πλαίσιο του θεσμού του παιδαγωγικού συμβούλου-Μέντορα. Επιμορφωτής ήταν ο κ. Μάριος Σκαμνέλος, κάτοχος μεταπτυχιακού στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής και υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Θέμα του σεμιναρίου ήταν το πώς μπορούν οι μαθητές με δυσλεξία να βοηθηθούν στην ανάγνωση της μουσικής. Συγκεκριμένα, στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν κάποιοι αποτελεσματικοί τρόποι συμπεριληπτικής μάθησης, τους οποίους προτείνει η παιδαγωγική της μουσικής με σκοπό να βοηθήσει όλους τους μαθητές που δυσκολεύονται με την ανάγνωση της μουσικής, και ειδικότερα τους μαθητές που έχουν διαγνωστεί με δυσλεξία. Εκτός από τυπικές αποτελεσματικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση της αναγνωστικής δυσλεξίας στη μουσική εκμάθηση, η σύγχρονη παιδαγωγική της μουσικής χρησιμοποιεί και  εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο επιμορφωτής επισήμανε ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσαρμόζουν τη διδασκαλία ανάλογα με τις ικανότητες και τις δυσκολίες του εκάστοτε μαθητή και να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, καθώς η μουσική είναι δικαίωμα όλων.

Τέλος, ο κ. Σκαμνέλος παρείχε στους επιμορφούμενους σχετική βιβλιογραφία και τους ενημέρωσε για βίντεο και διαδικτυακά παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να διευκολυνθούν στη διδασκαλία.

Ήταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο, το οποίο αποτιμήθηκε πολύ θετικά από τους συμμετέχοντες, τόσο λόγω της πρωτοτυπίας του θέματος, όσο και λόγω της χρησιμότητάς του για την καθημερινή διδακτική πράξη.

 

Οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι – Μέντορες

Αλεξάνδρα Χιώτη και Γιάννης Μπέης