Σεμινάριο από την εταιρία GeoGreen στην Π.Υ Τρικάλων σε θέματα ασφάλειας

Την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία GeoGreen πραγματοποίησε παρουσίαση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, με θέμα την ενημέρωση πάνω σε θέματα ασφαλείας των πυροσβεστών, κατά την επέμβασή τους σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Έγινε αναφορά στον τρόπο εγκατάστασης και συντήρησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων , που πρέπει να γίνεται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των προσώπων. Παρουσιάστηκαν οι κίνδυνοι που καλούνται οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν κατά την επέμβασή τους, που είναι ο ηλεκτρικός, ο χημικός λόγω έκλυσης τοξικών αερίων και ο κίνδυνος πτώσης.

Έπειτα αναφέρθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και τεχνολογίες στα υλικά και στον τρόπο καταστολής μιας πυρκαγιάς και αναλύθηκαν τα υλικά και οι ασφάλειες που πρέπει να απομονώνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η GeoGreen δώρισε υλικά ατομικής προστασίας, για την ασφάλεια των πυροσβεστών.

Η διεύθυνση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρικάλων ευχαριστεί θερμά την εταιρεία GeoGreen για τα υλικά ατομικής προστασίας που δώρισε στην υπηρεσία όπως επίσης και τον ομιλητή κ. Παναγιώτη Γεωργούλα για τις χρήσιμες πληροφορίες που τους παρείχε.