Σεμινάρια Ασύγχρονης Αυτενέργειας

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν
την έναρξη των Σεμιναρίων Ασύγχρονης Αυτενέργειας, τα οποία απευθύνονται στο ευρύ
κοινό. Σκοπός τους είναι να μυήσουν τους επιμορφούμενους στα συναρπαστικά γνωστικά
αντικείμενα της Ψυχολογίας, της Εκπαίδευσης και της Συμβουλευτικής.
Τα σεμινάρια είναι μηνιαία (60 ωρών) και βασίζονται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη
διδασκαλία, η οποία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Μπορείτε να επιλέξετε από έναν εκτεταμένο κατάλογο 54 εξειδικευμένων, γνωστικών
αντικειμένων, ο οποίος εμπλουτίζεται διαρκώς, το σεμινάριο ή τα σεμινάρια που
ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.
Το κόστος του κάθε σεμιναρίου ασύγχρονης αυτενέργειας ανέρχεται στα 50 ευρώ συνολικά
και καταβάλλεται εφάπαξ. Το κόστος του κάθε δεύτερου σεμιναρίου που θα επιλέξετε θα
είναι 40 ευρώ και του κάθε τρίτου 30 ευρώ.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να μελετήσετε την αναλυτικότερη προκήρυξη των
σεμιναρίων.
https://drive.google.com/file/d/1wHp8Mb3RV2Or0WZFSnablqzv7eVwoC8h/view?usp=shari
ng
Έναρξη μαθημάτων: Νοέμβριος 2021
Αν όλα τα παραπάνω σας φαίνονται καινοτόμα και συναρπαστικά και θέλετε να
συμμετέχετε στη νέα αυτή μορφή προσωπικής ανέλιξης, παρακαλούμε συμπληρώστε την
ακόλουθη φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemC7pc5BN_Q17zmbEWthAb3_iDkgccle6pbH
ZEJUOdph
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7101894, 2310-501895 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-
20.30)
και στα: 6944991632, 6984359222
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: elearn.elkedim@gmail.com
Κοινότητες Μάθησης και Προσωπικής Ανάπτυξης
Δείτε τα νέα προγράμματα και τις δράσεις μας εδώ:
https://sites.google.com/view/reinventyourselfgr/home?authuser=0&fbclid=IwAR3gePTOAE
Qpys-164QHrxmKM-tx9gjq07XyqDBft-DO_CHZkZjH6Wb9bOc#h.3f4tphhd9pn8