Σε θερμοκρασίες…Σαχάρας η Πύλη!!!

Συμβαίνουν και αυτά…. Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα, που εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, σαν αποτέλεσμα της τήξης των πολικών παγετών, καθώς και τη συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων και πλημμυρών.

Σήμερα, όπως κατέγραψεο φακός του trikalaIN, ο ηλεκτρονικός πληροφοριακός πίνακας, που είναι λίγο πιο πάνω από την Πύλη, έδειχνε…85ο(!), θυμίζοντας συνθήκες…Σαχάρας, ενώ στην πραγματικότητα το θερμόμετρο δεν ξεπέρασε τους 32ο-33ο.

Είναι για να πάρουμε τα βουνά!