Σε τεχνικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη μέλη του Συνδέσμου Υδραυλικών Τρικάλων

Στην Θεσσαλονίκη βρέθηκαν πρόσφατα δεκαεπτά (17) πιστοποιημένα μέλη του Συνδέσμου Υδραυλικών νομού Τρικάλων, με επικεφαλής τον Πρόεδρο τους Νίκο Βαλομάνδρα και άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπου παρακολούθησαν μέσω της εταιρείας THERMO GROUP τεχνικό σεμινάριο από εξειδικευμένο  για την εργασία τους από εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνίτες.

Στη σύγχρονη εποχή όπου το φυσικό αέριο είναι πια η κύρια και βασική μορφή θέρμανσης και ενέργειας στα περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η συνεχής ενημέρωση των υδραυλικών πάνω σε θέματα νέας τεχνολογίας, είναι απαραίτητη και συνεχής.