Σε ΦΕΚ η πρόσληψη των 2.600 Επαγγελματιών Οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις – Πότε οι προκηρύξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο αριθμός των ανακατατασσομένων οπλιτών, επανακατατασσομένων εφέδρων για βραχεία περίοδο και Επαγγελματιών Οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2022.

Ο αριθμός των ανακατατασσομένων οπλιτών και των επανακατατασσομένων εφέδρων στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2022, ορίζεται ως εξής:

α. Εξακόσιοι (600) για τον Στρατό Ξηράς.

β. Διακόσιοι (200) για το Πολεμικό Ναυτικό.

γ. Διακόσιοι (200) για την Πολεμική Αεροπορία.

Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το έτος 2022, ορίζεται ως εξής:

α. Χίλιοι (1.000) στο Στρατό Ξηράς.

β. Τριακόσιοι (300) στο Πολεμικό Ναυτικό.

γ. Διακόσιοι ογδόντα (280) στην Πολεμική Αεροπορία.

δ. Είκοσι (20) στο Κοινό Νομικό Σώμα.

Οι προκηρύξεις αναμένεται να βγουν σταδιακά το επόμενο διαστήμα.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός των Ο.Β.Α. επήλθε τροποποίηση του ορίου ηλικίας όσων Ο.Β.Α. επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στο θεσμό των ΕΠ.ΟΠ. (31ο αντί 28ο έτος), αλλά και επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή τους ως ΕΠ.ΟΠ.. Με την ρύθμιση αυτή, οι ΕΔ κερδίζουν την ένταξη στον υπ’ όψη θεσμό προσωπικού το οποίο είναι ήδη εκπαιδευμένο και επιχειρησιακά έτοιμο.

e-dimosio.gr