Σε Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ ο Δημήτρης Παπαστεργίου

 kede1

Μεγάλη σημασία για τον Δήμο Τρικκαίων, η αναβαθμισμένη εκπροσώπησή του σε σημαντικές επιτροπές που ασχολούνται με τα μεγάλα έργα στη χώρα μας και στη Θεσσαλία.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ορίστηκε εκ μέρους της ΚΕΔΕ, ως μέλος των Επιτροπών Παρακολούθησης, τόσο των Τομεακών, όσο και τον Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το επόμενο ΕΣΠΑ, αυτό της περιόδου 2014-2020.

Συγκεκριμένα, μετά από εισήγηση του Α΄ Αντιπροέδρου του ΔΣ της ΚΕΔΕ, Δημάρχου Πύλου – Νέστορος κ. Δ. Καφαντάρη, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου ορίστηκε μέλος:
– της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα 2014-2020
– της Επιτροπής Παρακολούθησης του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ομίως για το χρονικό διάστημα 2014-2020.
Υπενθυμίζεται ότι οκ. Παπαστεργίου είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΕ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι ένα συλλογικό όργανο, το οποίο έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνει και προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού, εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια ένταξης των πράξεων, αξιολογεί την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, εγκρίνει την ετήσια και τελική έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση του προγράμματος.

.

.