Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές των καυσίμων στα Τρίκαλα

Μεγάλη η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης και σε καύσιμα κίνησης από τους καταναλωτές των Τρικάλων, καθώς οι τιμές που παρατηρούνται είναι χαμηλές, φτάνοντας στα επίπεδα του 1997.

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ 1/3/2020 – 21/4/2020

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαμορφωθείσες λιανικές τιμές κατά την κατωτέρω αναφερόμενη περίοδο (κατά την οποία ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για την δημόσια υγεία) στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη και για τα οποία πραγματοποιείται ημερήσια τιμοληψία από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Τρικάλων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ 15/ΗΜΕΡΟ

ΗΜΕΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG)
1/3/2020 1,002 1,303 1,597 0,813
15/3/2020 0,925 1,230 1,511 0,790
31/3/2020 0,818 1,139 1,374 0,756
15/4/2020 0,786 1,111 1,334 0,721
21/4/2020 0,766 1,095 1,321 0,691