Σε εφαρμογή στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων το «πείραμα του Ερατοσθένη»

Σήμερα 21 Μαρτίου 2022, εαρινή ισημερία και πρώτη ημέρα της άνοιξης, υλοποιήθηκε στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων, το «πείραμα του Ερατοσθένη».Το πείραμα του Ερατοσθένη συγκαταλέγεται ως ένα από τα 10 ωραιότερα και ευφυέστερα πειράματα της φυσικής.

Ο Ερατοσθένης (3ος π.Χ. αιώνας), Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, απέδειξε, μετρώντας το μήκος της σκιάς σε δύο διαφορετικές πόλεις της αρχαίας Αιγύπτου (Συήνη – Αλεξάνδρεια), ότι η γη δεν είναι επίπεδη, αλλά σφαιρική. Επίσης προσδιόρισε με ακρίβεια την ακτίνα και το μήκος της περιφέρειάς της Γης, από το μήκος της σκιάς και την απόσταση δύο πόλεων.Το γεγονός ότι  ο Ερατοσθένης έδωσε τη σωστή απάντηση, χρησιμοποιώντας τόσο απλά εργαλεία πριν 2300 χρόνια,  είναι που την κάνει τόσο εντυπωσιακή.

Ομάδες μαθητών/τριών του σχολείου μας στις  12:00η ώρα μέτρησαν το μήκος της σκιάς μιας κατακόρυφης ράβδου και προσδιόρισαν την γωνία που συμπίπτει με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου του πειράματος. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας απλές μαθηματικές σχέσεις και ψηφιακά βοηθήματα, υπολόγισαν την περιφέρεια της γης και την ακτίνα της, επαναλαμβάνοντας το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη.

Το 5ο Γυμνάσιο ήταν ένα από τα 5877  σχολεία της Υφηλίου που ταυτόχρονα μετείχαν στο πείραμα. Τη διοργάνωση της δράσης ανέλαβε ο κ. Ζαφείρης Αντώνης, φυσικός του σχολείου και το  πείραμα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του κ. Τσαπάλα Στέφανου, υπεύθυνου ΕΚΦΕ Τρικάλων και των εκπαιδευτικών του σχολείου: κ. Κανταρτζή Αγορή, Πατριώτη Σοφία και κ.  Μόσχοβου Αθανασίου.

Το σχολείο ευχαριστεί και συγχαίρει όλους τους εμπλεκόμενους  εκπαιδευτικούς που έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να συνεργαστούν και να οικοδομήσουν τη γνώση βιωματικά και με διεπιστημονική προσέγγιση  (αρχαία, μαθηματικά, αστρονομία, φυσική, πληροφορική).

Διαβάστε περισσότερα για το πείραμα του Ερατοσθένη:

http://eratosthenes.ea.gr/