Σε δύο χρόνια από σήμερα η ολοκλήρωση του φράγματος Ληθαίου

 

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση του φράγματος Ληθαίου στη Νέα Ζωή, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2022.

Ήδη οι εργασίες της εργολαβίας του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη μέσα στο 2022 το φράγμα θα εφοδιαστεί με νερό και θα κατασκευαστεί στο σημείο τεχνητή λίμνη.

Το φράγμα του Ληθαίου στη Νέα Ζωή έχει ως κύριο σκοπό την συγκέντρωση και αποταμίευση νερού στη λεκάνη απορροής του Ληθαίου και η άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων 6.000 στρεμμάτων, που σήμερα είτε είναι ξερά είτε αρδεύονται πλημμελώς. Το έργο θα συμβάλλει αποτελεσματικά και στην άμβλυνση των πλημμυρικών καταστάσεων στις πεδινές περιοχές του νομού.