Σε αργία τρικαλινός εκπαιδευτικός

 aithousa sxoleiou

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Τρικάλων σε ψήφισμά του,εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τον Τρικαλινό εκπαιδευτικό Στέφανο Μπουλογιώργο

Αναλυτικά στο ψήφισμα αναφέρουν.

Ο συνάδελφος µας Μπουλογεώργος Στέφανος που υπηρετεί σε σχολεία της Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπ /σης της πόλης µας τέθηκε σε αργία λόγω ιδιωτικών διαφορών και ενώ οι δικαστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη .

Οποιοσδήποτε από εµάς θα µπορούσε να βρίσκεται στη θέση αυτή .

Οι γενικές και ασαφείς διατάξεις για αναξιοπρεπή συµπεριφορά όχι µόνο εντός , αλλά ακόµα και εκτός υπηρεσίας µας αφήνουν όλους εκτεθειµένους σε κακόβουλες κατηγορίες . Το νέο πειθαρχικό δίκαιο προσπαθεί να µας µετατρέψει σε φοβισµένα ανθρωπάκια που για οποιοδήποτε προσωπική µας υπόθεση ή για τη δράση και τις πρωτοβουλίες µας θα διωκόµαστε και θα τιµωρούµαστε ακόµα και µε το να χάσουµε τη δουλειά µας.

Το ∆/Σ του Συλλόγου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Τρικάλων συµπαραστέκεται στο συνάδελφο που έχει βρεθεί στη θέση αυτή , απαιτεί να επιστρέψει ο συνάδελφος κανονικά στα καθήκοντά του και να καταργηθεί ο ανήθικος νόµος που τροµοκρατεί τους εκπαιδευτικούς .
                                     

                         ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γκαµπράνας Αθανάσιος                                         Καργιώτη Χαρίκλεια