Σχολικά βιβλία να διατηρηθούν και την επόμενη σχολική χρονιά

Σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ και ΕΝΕΕΓΥΛ: Να διατηρηθούν και την επόμενη σχολική χρονιά – Εγκύκλιος της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ και ΕΝΕΕΓΥΛ Με την υπ. αριθμ. 65371/Δ3/29.05.2020 Εγκύκλιο την οποία απέστειλε:

Στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης

Στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (μέσω των Περιφερ. Δ/νσεων Εκπ/σης)

Στις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Στις Σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπαίδευσης (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)

η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη ενημερώνει πως οι μαθητές/τριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο ΕΑΕ, στις Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου ΕΑΕ, στο Γυμνάσιο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.

Δείτε το περιεχόμενο της Εγκυκλίου