Σχολές γονέων ιδρύει ο δήμος Τρικκαίων

dimotiko symvoylio trik

Σχολές γονέων θα δημιουργηθούν στο δήμο Τρικκαίων στο πλαίσιο της υλοποίησης σχετικού Προγράμματος από το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης.

Για το σκοπό αυτό η Δημοτική αρχή με απόφασή της παραχωρεί αίθουσες στο 32ο δημοτικό σχολείο Τρικάλων. Οι σχολές θα λειτουργούν σε τρία τµήµατα, κάθε Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή και κατά τις ώρες 17:00-19:30 έως τις 30/6/2014.

Πάντως οι υπεύθυνοι του Προγράμματος θα είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν τις όποιες ζημιές προκληθούν αλλά και να καθαρίζουν το χώρο.

.