Σάββατο βράδυ στο εκλογικό κέντρο του Δημήτρη Παπαστεργίου

038235788640 n

Σάββατο βράδυ στο εκλογικό του Δημήτρη Παπαστεργίου

88331992748937 n