ΣΑΣΜΥ- Βελτίωση Πλαισίου Χρόνου Διοίκησης – Ειδικής Υπηρεσίας

Μεγάλος αριθμός στελεχών μετατίθενται, ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων που διαθέτει, ώστε να εξυπηρετηθούν, υπό συγκεκριμένα αυστηρά πλαίσια, οι ανάγκες προαγωγικής εξέλιξης (συμπλήρωση υπολειπόμενου χρόνου).

Αναμφίβολα, το γεγονός αυτό, τεχνηέντως, σε ορισμένες περιπτώσεις εξυπηρετεί τον υπηρεσιακό μηχανισμό (ΓΕ) να παρακάμψει νομότυπα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί μεταθέσεων.
Οι μεταθέσεις, δίχως αμφιβολία, είναι σύμφυτες με την ιδιότητα του στρατιωτικού. Είναι επίσης σαφές ότι δεν ωφελεί και δεν μπορεί ως ευνομούμενη Πολιτεία να συνεχίζουμε να πορευόμαστε δογματικά προσηλωμένοι σε αντιλήψεις προηγούμενων δεκαετιών που επέβαλλαν τις πολύ συχνές και άσκοπες μεταθέσεις των στελεχών.
Πρέπει επιτέλους να αποδεχθούμε τις αλλαγές που συντελούνται και να τις δούμε ως ευκαιρίες εξορθολογισμού.
Χρειάζεται καθαρή συνείδηση και τολμηρή σκέψη για να καταλήξουμε σε ένα κρίσιμο αποτέλεσμα και για τις παλιότερες γενιές αυτό δεν μας είναι εύκολο.
Απαιτείται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων, ώστε με το ελάχιστο δυνατό κόστος, να παράγεται το μέγιστο, κατά περίπτωση, αποτέλεσμα.
Πρέπει επιτέλους να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αλλά οφείλονται σε εγγενείς αδυναμίες και «δημιουργικές ασάφειες» του ρυθμιστικού πλαισίου.
Μεταθέσεις ΝΑΙ όταν πρόκειται για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου των ΕΔ.

Κατόπιν των παραπάνω, για την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το μέσο στελεχιακό δυναμικό ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) απέστειλε έγγραφο με προτάσεις προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία, για την αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος και σας το επισυνάπτει για τις κατά την κρίση σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(ΣΑΣΜΥ)

ΠΡΟΣ :        Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

 

ΚΟΙΝ  :        Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή

Γενικό ΓραμματέαΥπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου

Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων

κ.κ Α/ΓΕΕΘΑ-Α/ΓΕΣ

ΠΟΕΣ – ΠΟΜΕΝΣ – ΣΑΣΜΥΝ – ΣΑΣΥΔΑ – ΣΑΣΥΔΑ – ΣΑΣ – ΣΑΙΡ – ΣΑΑΥΣ

ΜΜΕ – Στρατιωτικοί συντάκτες 

ΘΕΜΑ :       Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με το (β) σχετικό ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίαςγια τα στελέχη  των ΕΔ. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με τον Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας και δια της παρούσας θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε ορισμένες αρνητικές πτυχέςτου θέματος, προκειμένουνα καταστείτεκοινωνός του προβληματισμού μεγάλου αριθμού ε.ε μελών του Συνδέσμουκαι σε ευρύτερο πλαίσιο των αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

 

Προϋπόθεση προς προαγωγή σε επόμενο βαθμό αποτελεί για τα στελέχη των ΕΔ η συμπλήρωση του προβλεπόμενου Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας, σε συγκεκριμένες θέσεις (καθήκοντα) που  προβλέπονται από τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (Π.Ο.Υ) του κάθε Κλάδου και εξειδικεύονται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ).Η μη συμπλήρωση του απαιτούμενου Χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας, λόγω των περιορισμών στις καθορισμένες θέσεις (κυρίως του ΣΞ), εντός των ευλόγων χρονικών πλαισίων που προβλέπουν οι σχετικές Πάγιες Διαταγές των ΓΕ, συνιστά αιτία μεταθέσεως, φαινόμενο δυστυχώς ιδιαίτερα συχνό στον ΣΞ.

 

Ως εκ τούτου μεγάλος αριθμός στελεχών μετατίθενται,ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων που διαθέτει, ώστε να εξυπηρετηθούν, υπό συγκεκριμένα αυστηρά πλαίσια, οι ανάγκες προαγωγικής εξέλιξης (συμπλήρωση υπολειπόμενου χρόνου).Αναμφίβολα, το γεγονός αυτό,τεχνηέντως, σε ορισμένες περιπτώσεις εξυπηρετεί τον υπηρεσιακό μηχανισμό (ΓΕ) να παρακάμψει νομότυπα το ισχύον νομοθετικόπλαίσιο περί μεταθέσεων.

 

Οι μεταθέσεις, δίχως αμφιβολία, είναι σύμφυτες με την ιδιότητα του στρατιωτικού. Είναι επίσης σαφές ότι δεν ωφελεί και δεν μπορεί ως ευνομούμενη Πολιτεία να συνεχίζουμε να πορευόμαστε δογματικά προσηλωμένοι σε αντιλήψεις προηγούμενων δεκαετιών που επέβαλλαν τις πολύ συχνές και άσκοπες μεταθέσεις των στελεχών. Πρέπει επιτέλους να αποδεχθούμε τις αλλαγές που συντελούνται και να τις δούμε ως ευκαιρίες εξορθολογισμού.

 

Χρειάζεται καθαρή συνείδηση και τολμηρή σκέψη για να καταλήξουμε σε ένα κρίσιμο αποτέλεσμα και για τις παλιότερες γενιές αυτό δεν μας είναι εύκολο.

 

Απαιτείται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων, ώστε με το ελάχιστο δυνατό κόστος, να παράγεται το μέγιστο, κατά περίπτωση, αποτέλεσμα. Πρέπει επιτέλους να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αλλά οφείλονται σε εγγενείς αδυναμίες και «δημιουργικές ασάφειες» του ρυθμιστικού πλαισίου. Μεταθέσεις ΝΑΙ όταν πρόκειταιγια την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου των ΕΔ.

 

Κατόπιν των παραπάνω, για την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το μέσο στελεχιακό δυναμικό και την αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος, προτείνονται:

 

α.      Η τροποποίηση της Παρ. 17 του άρθρο 28 του (β) σχετικού, ώστε στις συγκεκριμένες διατάξεις να συμπεριληφθεί το σύνολο των ανωτέρων Αξιωματικών (στην παρούσα φάση διαφαίνεται ότι περιορίζεται τεχνηέντως στους βαθμούς Αντισυνταγματάρχη,  Συνταγματάρχη και αντιστοίχων), με την ακόλουθη διευρυμένη διατύπωση:

 

«17.«Ο απαιτούμενος χρόνος διοίκησης για τους βαθμούς των Ανωτέρων Αξιωματικών που αποκτήθηκε στον αμέσως προηγούμενο βαθμό, υπολογίζεται ως χρόνος διοίκησης στον κατεχόμενο βαθμό, κατά το μέρος αυτού που δεν χρησιμοποιήθηκε στον προηγούμενο βαθμό και μέχρι τη συμπλήρωση του ήμισυ εκ του συνολικά απαιτούμενου χρόνου που καθορίζεται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 6 του Ν.2439/1996 και στο άρθρο 11 του Ν.3883/2010.»

 

β.      Η προσθήκη στο άρθρου 28 του (β) σχετικού, νέας πρόσθετης διάταξης(Παρ. 18) με την ακόλουθη διατύπωση:

 

«18. Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών(ΑΣΣΥ) και οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016και του άρθρου 37 του Ν.4494/2017, όπως αυτές συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και διαμορφώθηκαν με το άρθρο 150 του Ν.4764/2020, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής που καθορίζεται στην παράγραφο 1δ του άρθρου 5 του Ν.2439/1996, χωρίς να είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 αυτού.»

 

γ.      Η προσθήκη στο τέλος του άρθρου 28 του (β) σχετικού, νέας πρόσθετης διάταξης (Παρ. 19) με την ακόλουθη διατύπωση:

 

«19. Για τα στελέχη του ΣΞ που προάγονται αναδρομικά, σε εκτέλεση νομοθετικών πράξεων ή δικαστικών αποφάσεων, ο χρόνος που μεσολάβησε από την ημερομηνία προαγωγής και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Εγκυκλίου Διαταγής ΥΕΘΑ (ΕΔΥΕΘΑ) προαγωγής, εφόσον δε χρησιμοποιήθηκε στο σύνολό του στον προηγούμενο βαθμό, υπολογίζεται ως Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας πλήρως διανυθείς στο νέο κατεχόμενο βαθμό, προκειμένου για τη συμπλήρωση του συνολικά απαιτούμενου προς προαγωγή, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του Ν.2439/1996 και των αντιστοίχων της παραγράφου 11 του άρθρου 28 του Ν.3883/2010.»

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

κατανοούμε απόλυτα ότι η παρούσα χρονική συγκυρία μπορεί να μην επιτρέπει,σε πολιτικό επίπεδο, συγκλίσεις και συναινέσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων και σημαντικών θεμάτων, αλλά αναμφίβολα αποτελεί ευκαιρία για την επίλυση δικαίων διεκδικήσεων, που χρονίζουν και δεν προκαλούν καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση. Αποτελεί παραδοξότητα και τεράστια υποκρισία να λογίζεται ως Χρόνος Διοίκησης η άσκηση της συνδικαλιστικής ιδιότητας για μεγάλο αριθμό συναδέλφων και απ’ την άλλη να αποκλείονται Αξιωματικοί που υπηρετούν σε Μονάδες εκστρατείας, λόγω του περιορισμένου αριθμού των προκαθορισμένων θέσεων.

 

Ο κ. Α/ΓΕΣ, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα επιστολή, παρακαλείται θερμά όπως εξετάσει τη σκοπιμότητα αναθεώρησης της Παγίας Διαταγής του ΓΕΣ που ρυθμίζει το θέμα, προκειμένου να εξορθολογιστεί το περιεχόμενό της και να εμπλουτιστούν οι θέσεις που λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση Χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας. Ως Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας προτείνεται να λογίζεται πλήρως και χωρίς διακρίσεις (πλην αυτού που απαιτείται στα καθήκοντα του Διοικητού Μονάδας) η υπηρέτηση σε Μονάδεςκαι Ανεξ.Υπομονάδες Εκστρατείας, ανεξαρτήτως βαθμού, θέσεως και καθηκόντων, με βασική προϋπόθεση να ασκούνται τα καθήκοντα της ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Πινάκων Οργάνωσης και Υλικού (Π.Ο.Υ.), όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία έτη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

Πρόεδρος

 

Ευάγγελος Στέφος

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

       Στέφανος Κουκουράβας