«Σανίδα σωτηρίας» το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Κατακλύζουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα γραφεία των Δήμων οι πολίτες που ζητούν να πληροφορηθούν το πότε θα δοθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και εάν εκείνοι συγκαταλέγονται στους δικαιούχους.

Αν και οι δομές των ΚΕΠ και των Δήμων είναι αυτές που καλούνται να σηκώσουν μεγάλο μέρος της εξυπηρέτησης όσων δεν θα μπορούν να υποβάλλουν μονοί τους το σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα keaprogram.gr, ακόμη οι υπάλληλοι τους δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες, παρότι το σύστημα θα ανοίξει την 1η Φεβρουαρίου.

Εκτιμάται πως 700.000 δικαιούχοι θα υποβάλουν αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, κυρίως νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.