Σάκης Παπαδόπουλος: …σύγχρονο ελκυστικό μαζικό κόμμα της νέας Αριστεράς

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΙΑ

Τισηματοδοτεί η πρότασηΤσίπρα για επιλογήτουΔημήτρηΤζανακόπουλουστηθέσητουΓραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και για ορισμένεςάλλες αλλαγέςευθυνών και ρόλωνστοΚόμμα και τηΚΟ ;

Κατάτηγνώμημου πρόκειται για μια απόπειρα πρώιμηςοργανωτικής αναδιάρθρωσηςμε επιδίωξητην ανταπόκρισηστην επιθυμητήφυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ τηςνέας εποχής για τηχώρα και στην επανάκτησητηςιδεολογικοπολιτικήςτουηγεμονίας στη παρούσα ιστορικήφάση, καθώςτο αναμενόμενοΣυνέδριοΑνασυγκρότησηςκαθυστερεί για αντικειμενικούςλόγους.

Ο στόχος για ένα σύγχρονο -μαζικό – λαϊκό – συμμετοχικό – ελκυστικόΚόμμα,  που να αντανακλάτην απήχησήτουστηκοινωνία, έχειτεθεί.

Ήδη προστέθηκε πρώιμα στοντίτλοτου ΣΥΡΙΖΑτο ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ πουσηματοδοτείοτιδενθέλουμε να είμαστεμόνονΚόμμα τηςριζοσπαστικήςΑριστεράς αλλά και τηςσυμμαχίας τηςμεάλλεςσύγχρονες προοδευτικές – σοσιαλιστικές – σοσιαλδημοκρατικές – οικολογικές – βαθιάδημοκρατικέςδυνάμεις που παίρνουνθέσηστησύγχρονησύγκρουσημετη ΔΕΞΙΑ στηνΕλλάδα και τηνΕνωμένηΕυρώπη και ενδιαφέρονται για την αριστερήεναλλακτική πρότασηεξουσίας, αλλά και για τη πορεία μετάβασηςστονΣοσιαλισμόμεδημοκρατία – ελευθερία – ποιότητα ζωής.

Ήδηετοιμάστηκετοκείμενοτου απολογισμούδράσηςτουΚόμματος πουείναι αρκετάτολμηρό και στην επισήμανση λαθών, αυταπατών, παραλλείψεωντου ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισε να κυβερνήσει, που κατέληξεστονευρωπαϊκό προσανατολισμότου, που επέλεξετην υπογραφήτρίτουμνημονίου απο τηνέξοδοτηςΕλλάδας απο την ΕΕ, πουκυβέρνησεμη αποφεύγοντας  – παράλληλα μετα καθοριστικά επιτεύγματα τηςκυβερνητικήςτου παρέμβασηςκαι προβληματικέςσυμπεριφορέςστελεχώντου, αλλά και την παράτασητηςσυνεργασίας τουμεένα εθνικο – λαϊκιστικόΚόμμα όπωςοι ΑΝΕΛΛ, ακόμη και μετάτηΣυμφωνία τωνΠρεσπών και τηχειραφέτηση απο την ασφυκτικήκηδεμονία των δανειστών.

Ήδηετοιμάστηκετο επικαιροποιημένοΠρόγραμμα ριζοσπαστικώνμεταρρυθμίσεων, παραγωγικής ανασυγκρότησης, δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ήδη επανεκκίνησεμε αιχμηρέςδημόσιεςεπισημάνσεις ο προσυνεδριακόςδιάλογος για επίμαχα ζητήματα της επιθυμητήςφυσιογνωμίας και των πολιτικών επιλογώντουΚόμματος.

Η αναδιάταξηστελεχών υπακούεισε αποφάσεις που πάρθηκαν στητελευταία συνεδρίασητηςΚεντρικής ΕπιτροπήςΑνασυγκρότησηςτου ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Μένει η επιβεβαίωσητηςχρησιμότητάςτους:

  • στις αντιπολιτευτικέςανάγκεςμιας πολύδύσκολης περιόδουμεεκρηκτικά ανοιχτάζητήματα για τηζωήτου λαού, τηνεθνικήοικονομία, τις απειλές κατάτηςχώρας
  • στητεκμηρίωσητωνθέσεών μας,
  • στιςδραστηριότητεςτουΚόμματος και της ΚΟ,
  • στοτέλοςτηςεσωστρέφειας
  • στηνενότητα θεωρίας – πράξηςστεπιλογές μας, στησυμπεριφορά μας, στηστάσηζωήςόλων μας,
  • στην απόδειξητηςιδεολογικοπολιτικής μας ηγεμονίας,
  • στη πολιτικήσυμμαχιών,
  • στοσύνολοτωνάμεσων και μακροπρόθεσμωνστόχωντουΚόμματος πουείναι το πιοισχυρόΑριστερόΚόμμα τηςΕνωμένηςΕυρώπης.

Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ παραμένειένα Κόμμα τηςΝέας Αριστεράς πουείναι υπέρβασηόλωντωνρευμάτωντης παραδοσιακήςκομμουνιστικήςΑριστεράς και τηςσοσιαλδημοκρατίας και όχι “ η συνέχεια τηςμεγάλης προοδευτικής παράταξης πουκυβέρνησετηχώρα επι δεκαετίες…”.