Σάκης Παπαδόπουλος : Ο Προϋπολογισμός του 2018 ανταποκρίνεται σε κρίσιμα καθήκοντα

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2018 ανταποκρίνεται  σε κρίσιμα καθήκοντα :

 • Να προετοιμάσει τη χώρα για την έξοδό της από την κηδεμονία, με επίγνωση των δυσκολιών που θα συνεχίσουν να υπάρχουν
 • Να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, ειδικά τις ευρωπαϊκές
 • Να υπηρετείτις δεσμεύσεις για αποπληρωμή του δυσβάστακτου Χρέους, επιδιώκοντας και τη βιώσιμη εξυπηρέτησή του
 • Να εγγυάται τη θετική εξέλιξη της τελευταίας Αξιολόγησης και την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων : πάνω από 2,4 % το 2018
 • Να διευκολύνει την άρση της αβεβαιότητας, τη ρευστότητα, την επιστροφή των καταθέσεων, την υγιή επιχειρηματικότητα, τη κοινωνική επιχειρηματικότητα,  τις χρήσιμες επενδύσεις,τις αναγκαίες  υποδομές, την αντιπλημμυρική προστασία,  την αύξηση της σταθερής απασχόλησης και τη δραστική μείωση της ανεργίας κάτω από 19% αντιμετωπίζοντας και την μακροχρόνια ανεργία με προγράμματα ενεργού απασχόλησης.
 • Να διευκολύνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων,  τον εξαγωγικό προσανατολισμό τους, τις καινοτομίες, τη παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων.
 • Να υλοποιεί τις προγραμματικές διακηρύξεις της Κυβέρνησης, τις προτεραιότητές της, τις επιλογές της για αλληλέγγυο κράτος – για αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας – για  προστασία των χαμηλών εισοδημάτων και των  ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων – για φορολογική ελάφρυνση των νοικοκυριών και των υγιών επιχειρήσεων –  για ώριμες προωθητικές μεταρρυθμίσεις στην Υγεία, στη Παιδεία, στη Πρόνοια, στη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδοίκηση, στα έσοδα και τις δαπάνες …
 • Να επιτρέπει την αισιοδοξία για τη νέα εποχή

Στον δημόσιο πολιτικό διάλογο  παρουσιάζεται κυρίως από τη ΝΔ  μια συνεχιζόμενη αμφισβήτηση της δυνατότητας εξόδου της χώρας από την Επιτροπεία των δανειστών της, τον Αύγουστο του 2018. « Μύθο» τη χαρακτηρίζουν. Επικαλούνται τις υποχρεώσεις που συνεχίζουμε να έχουμε.

« Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε πράγματι να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και να επανέλθει η Ελλάδα στη χρηματοδότηση από τις αγορές…» δηλώνει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ΒάλντιςΝτομπρόφσκις. « Η Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018 θα είναι ένα κανονικό μέλος της Ευρωζώνης» δηλώνει ο Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ ΠιέρΜοσκοβισί. « Νωρίς το 2018 η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση 7ετούς ομολόγου» γράφουν οι « FINANCIALTIMES”, ενώ όλοι οι ξένοι παρατηρητές σημειώνουν ότι η 3η αξιολόγηση « εξελίσσεται εντυπωσιακά ομαλά».

Συμπερασματικά, το Κυβερνητικό Σχέδιο Προύπολογισμού του 2018  ανταποκρίνεται και στα δεδομένα για την ελληνική οικονομία που συντελούν ήδη στη καλύτερη απόδοση των ελληνικών ομολόγων ( 4,48 % των 10ετών) και στη Δίκαιη – Βιώσιμη – ταχύρρυθμη – ευφυή Ανάπτυξη που επιδιώκουμε. Αξιοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία για την επίτευξή τους. Επικεντρώνω στην εκπλήρωση των κοινωνικών μας στόχων :

ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΔΙΚΑΙΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ

« Βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και επιτυχείς μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση μακροχρόνιων αδυναμιών του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα» διαπιστώνει η Κομισιόν σε έκθεσή της – που δημοσίευσε την 23/11/17 –  για το προφίλ υγείας των 28 Κρατών – Μελών. Στις επιτυχίες περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός μοναδικού αγοραστή υπηρεσιών ( του ΕΟΠΥΥ ), η τυποποίηση της δέσμης των παροχών που αποζημιώνονται, οι σημαντικές μειώσεις στις φαρμακευτικές δαπάνες, οι προσπάθειες για την αύξηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων – για τη βελτίωση της διοίκησης των νοσοκομείων – για την ευρύτερη εφαρμογή των κλινικών κατευθυντήριων γραμμών. Αναγνωρίζει ακόμη ως σημαντικό επίτευγμα την καθολική πρόσβαση των πολιτών στην υγεία για πρώτη φορά, ενώ στέκεται ιδιαίτερα στην κατάρτιση του νέου ελληνικού σχεδίου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επισημαίνει τη σπουδαιότητα θέσπισης εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, επιβολής της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και προώθησης αλλαγών στον τρόπο ζωής. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι επισημάνσεις της έκθεσης για «  την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών για δαπάνες υγείας με άμεσες πληρωμές από τους ασθενείς, για την φοροδιαφυγή, για τις σπατάλες και την διαρκή πρόκληση της διαφθοράς που πρέπει να καταπολεμηθεί».

Η Κυβέρνηση, το  2018  στοχεύει στη προώθηση σημαντικών  τομών – μεταρρυθμίσεων – παρεμβάσεων αναβάθμισης του ΕΣΥ και  των υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Παρεμβάσεων  που επιτρέπουν :

 • οι χαμηλές ακόμη δαπάνες του κρατικού προυπολογισμού ( 5,1 % του ΑΕΠ )
 • οι πόροι  του ΕΟΠΥΥ,
 • η σωστή διαχείριση των κονδυλίων,
 • η αξιοποίηση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων – πρωτοβουλιών όπως αυτές της Περιφερειάρχη Αττικής ( ιατροτεχνολογική αναβάθμιση των Δομών ΠΦΥ της 1ης και 2ης ΥΠΕ ύψους 4.590.500 ευρώ και ανανέωση στόλου διακομιδών ΕΚΑΒ ύψους 4.340.000 ευρώ ) –  δωρεών όπως αυτές του Ιδρύματος Νιάρχου –  προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
 • η εξοικονόμηση πόρων με σχεδιασμένες δράσεις και με το νέο σύστημα των κεντρικοποιημένων προμηθειών, της λειτουργίας της ΕΚΑΠΥ, της δημιουργίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προμηθειών.

Θέλουμε με το σύνολο των πόρων και του ορίου δαπανών του προϋπολογισμού του 2018 ( είναι μειωμένο το ποσό που εγγράφεται κατά 350 εκατ. ευρώ, αλλά αναπληρώνεται από 400 εκατ. ευρώ ταμειακού υπόλοιπου στα Νοσοκομεία και από αυξημένη μεταβίβαση πιστώσεων από τον ΕΟΠΥΥ προς το ΕΣΥ – 700 εκατ. ευρώ έναντι 533 το 2016 ),  να υλοποιήσουμε :

 1. τη τολμηρή μεταρρύθμιση στη ΠΦΥ με Οικογενειακούς Γιατρούς και Ομάδα Υγείας από Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Επισκέπτες Υγείας, Διοικητικό προσωπικό.Χρηματοδοτείται για 4 χρόνια από το ΕΚΤ με 300 εκατ. ευρώ. Επιδιώκουμε  τη λειτουργία των προβλεπόμενων 239 ΤΟΜΥ, την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας στα οποία περιλαμβάνονται και οι Μονάδες του ΠΕΔΥ – των Περιφερειακών Ιατρείων με προκήρυξη 450 θέσεων γιατρών ΕΣΥ. Η μεταρρύθμιση αποκρυσταλλώνει τη στρατηγική στροφή του ΕΣΥ στον άνθρωπο κι όχι στην ασθένεια, συνάδει με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΠΟΥ.
 2. Οργανώνουμε Αυτοτελή Τμήματα Επειγόντων Περιστατικώνγια τη στελέχωση των οποίων προκηρύσσονται 500 θέσεις γιατρών ΕΣΥ.
 3. Στηρίζουμε τα υποστελεχωμένα Τμήματα των Νοσοκομείων, τις ΜΕΘ – τις ΜΑΦ – τις ΜΕΝΝ με τις δυνατότητες που δίνει η ΠΥΣ που έχει εγκρίνει 2000 θέσεις γιατρών ΕΣΥ και με μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού – εργαστηριακού – διοικητικού προσωπικού.
 4. Οργανώνουμε Κεντρικά Εργαστήρια του ΕΣΥ
 5. Αναδιοργανώνουμε τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, το ΚΕΣΥ, το ΚΕΕΛΠΝΟ, τις ΥΠΕ – συγκροτούμε ΠΕΣΥ – διευρύνουμε τη σύνθεση των ΔΣ των ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ
 6. Βελτιώνουμε τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΣΥ αξιοποιώντας και τις αυξημένες μεταβιβάσεις πόρων από τον ΕΟΠΥΥ ( 700 εκατ. ευρώ στα Νοσοκομεία )
 7. Καλύπτουμε σημαντικά κενά του ΕΚΑΒ, του ΕΟΦ, του ΙΦΕΤ, του ΕΟΠΥΥ, του ΚΕΘΕΑ, του ΟΚΑΝΑ, του Ε.ΚΕ.Α.
 8. Επιταχύνουμε την αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών – των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων – στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση της Υγείας : Άτλας Υγείας – Υγειονομικός Χάρτης, Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς, Ηλεκτρονικά Αρχεία Χρονίως Πασχόντων – Νεοπλασιών – Πασχόντων από Σπάνια Νοσήματα – Αιμοδοσίας – Επαγγελμάτων και Επαγγελματιών υγείας, ηλεκτρονική ζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, ηλεκτρονικά ραντεβού
 9. Εφαρμόζουμε Διαγνωστικά και Θεραπευτικά πρωτόκολλα
 10. Νομοθετούμε την ΗΤΑ ( μηχανισμός αξιολόγησης  τεχνολογίας υγείας )
 11. Προωθούμε τη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, τη καταπολέμηση των ναρκωτικών, τις  υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τις κλινικές μελέτες, τη παρέμβαση του ΕΣΥ στον ιατρικό τουρισμό
 12. Μειώνουμε την επιβάρυνση των ασθενών για εργαστηριακό έλεγχο
 13. Αλλάζουμε τη φαρμακευτική για την αξιολόγηση, διαπραγμάτευση και αποζημίωση των φαρμάκων σε σχέση με το κλινικό όφελος και με την αποτελεσματικότητά τους
 14. Εφαρμόζουμε τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη των δικαιούχων του ΚΕΑ και των δικαιούχων του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80%.
 15. Αξιοποιούμε τις δράσεις του ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας με 297 εκατ. ευρώ και τους πόρους του ΕΚΤ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με 83 εκατ. ευρώ.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους επισημαίνει ότι « την  γενική στόχευση ως προς την κοινωνική διάσταση του προϋπολογισμού υπηρετεί η εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και η διανομή του κοινωνικού μερίσματος». Το ΚΕΑ που διανέμεται τώρα με βάση τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν μέχρι την 31/10/ αφορά 602.000 άτομα. Ο σχεδιασμός αφορά 750.000 άτομα.

Στις δαπάνες του κοινωνικού  προυπολογισμού περιλαμβάνονται και εκείνες για τη παιδική φτώχεια ( 320 εκατ. ευρώ ), για την αύξηση των σχολικών γευμάτων, για λειτουργία 380 νέων βρεφονηπιακών  σταθμών, για τη δημιουργία δομών αποασυλοποίησης ψυχικά ασθενών και δομών  παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας, για τη προστασία της 1ης κατοικίας υπερχρεωμένων νοικοκυριών ( 100 εκατ. ευρώ ), για τη λειτουργία των 240 Κέντρων Κοινότητας – των Θεραπευτηρίων Χρονίων Παθήσεων – των Γηροκομείων – των Κ.Η.Φ.Η. –  των Κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας παιδιών με αναπηρίες …

Αισιοδοξούμε ότι ο Προυπολογισμός του 2018 θα είναι ο τελευταίος που συντάσσεται σε συνθήκες ασφυκτικών περιορισμών. Δεν θα είναι όμως ο τελευταίος της Κυβέρνησης, όπως διαλαλεί η ΝΔ. Θα είναι αυτός της μετάβασης στην ενάρετη περίοδο για την εθνική οικονομία, στην ολιστική ανασυγκρότηση για τη χώρα, στην άμβλυνση των ανισοτήτων για τη κοινωνία. Θα είναι αυτός που θα αξιοποιήσει τα συγκεκριμένα δεδομένα για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ΚΟΜΒΟ Ενεργειακό – Διαμετακομιστικό – Τουριστικό – Επικοινωνιακό,  με σχεδιασμό Επενδύσεων που επιτρέπουν την αισιοδοξία. Δεν θα δώσω πολλά από τα στοιχεία που υπάρχουν. Μερικές μόνον αναφορές :

 • Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ αναφέρει ότι για την επόμενη 10ετία βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις 30 δις ευρώ
 • Τα ΕΛΠΕ έχουν υπογράψει συμφωνίες με την ΤΟΤΑΛ – την ΜΟΜΠΙΛ ΕΞΟΝ – την ΕΝΤΙΣΟΝ – για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, νοτιοδυτικά της Κρήτης
 • ΔΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ συμμετέχουν στο σχέδιο 2ης αναβάθμισης του τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη
 • Η Αμερικανική ΟΝΕΧ ανακοίνωσε μεγάλη ναυπηγική επένδυση στο Νεώριο Σύρου
 • Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα ετοιμάζονται στην ΚΕΑ, στην ΙΟ, στον ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, στον ΣΚΟΡΠΙΟ
 • Υπολογίζονται στα 4 δις οι ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ μέχρι τα τέλη του 2017
 • Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ θα αγγίξει το 20%
 • 310 εκατ. ευρώ θα είναι το πρόγραμμα για 6.181 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕΚ
 • 50 εκατ. ευρώ θα πηγαίνουν για την ενίσχυση επιχειρηματικών συστάδων στο ΑΙΓΑΙΟ
 • 315 εκατ. ευρώ θα δώσει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με προστασία του περιβάλλοντος
 • 800 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ εντάχθηκαν στον νέο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ επικεντρωμένα στη μεταποίηση, αγροδιατροφή, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
 • Προωθούνται τα ΕΠ « ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ», « ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΏ», « ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
 • Ο ΟΤΕ θα ολοκληρώσει δίκτυο οπτικών ινών 12.000 χιλιομέτρων σε 2280 απομακρυσμένες περιοχές
 • Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ανακοίνωσε επενδύσεις 2 δις έως το 2019
 • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ χρηματοδοτεί πρόγραμμα 7 δις στα επόμενα 3 χρόνια, 2 δις απορροφούνται μέσα στο 2017
 • Στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ενεργοποιήθκαν χρηματοδοτήσεις 3,7 δις
 • Η μεγάλη επένδυση στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ της ΛΑΜΔΑ έχει απεμπλακεί από τα τελευταία εμπόδια. Μπορούμε να έχουμε έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών μέσα στο 2018.

Χρειαζόμαστε όμως  μια πολιτική συμμαχιών που να  περιλαμβάνει και όλους εκείνους που θέλουν μια νέα αρχιτεκτονική στην ΕΕ :  Ένα νέο Πολιτικό – Κοινωνικό Συμβόλαιο  για μια Ενωμένη Ευρώπη απαλλαγμένη από τον « ζουρλομανδύα» του νεοφιλελευθερισμού.Εμείς επιδιώκουμε μια  διευρυμένη Συμμαχία για την Ελλάδα της Δίκαιης – Βιώσιμης – Ευφυούς  Ανάπτυξης σε μια  Ευρώπη της προάσπισης των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, της  ποιότητας ζωής για όλους,  της αλληλέγγυας συμβίωσης,της κοινωνικής συνοχής,  της κατάργησης των φορολογικών παραδείσων ( 10,3 τρις δολ. υπολογίζεται η συγκέντρωση υπεράκτιων κεφαλαίων  της ελίτ  που αποφεύγει φόρους 3,5 τρις δολ. ), της εγγυημένης  προστασίας των συνόρων μας, του κοινού αυξημένου προϋπολογισμού,  της δημοκρατικής οικονομικής και κοινωνικής  εμβάθυνσης… « Η εκλογή του Μάριο Σεντένο ως νέου Προέδρου του EYROGROUP αποτελεί μεγάλη ελπίδα για την Ελληνική Κυβέρνηση» έγραψε τοSPIEGEL. Μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε ότι η επιλογή ενός Σοσιαλιστή στο τιμόνι της Ευρωζώνης αναθερμαίνει τις προσδοκίες για την  ΕΥΡΩΠΗ χωρίς στυγνή δημοσιονομική πειθαρχία, για την Ευρώπη που ονειρευόμαστε…

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΕΚΕ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ